Điều khiển dây LED RGB 220V 100m

130,000 đ

Mã sản phẩm: XT1579

uniF2E4 Xem chi nhánh còn hàng

Điều khiển dây LED RGB 220V 100m dùng để điều khiển LED dây 220V loại RGB. Khoảng cách điều khiển tối đa tầm 100m

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
DỊCH VỤ & KHUYẾN MÃI LIÊN QUAN

Sản phẩm liên quan

Chi tiết

Điều khiển dây LED RGB 220V 100m dùng để điều khiển LED dây 220V loại RGB. Khoảng cách điều khiển tối đa tầm 100m

 

Hình ảnh sản phẩm:

Điều khiển dây LED RGB 220V 100m

Điều khiển dây LED RGB 220V 100m

 

Điều khiển dây LED RGB 220V 100m

Điều khiển dây LED RGB 220V 100m

 

Điều khiển dây LED RGB 220V 100m

Điều khiển dây LED RGB 220V 100m

 

Điều khiển dây LED RGB 220V 100m

Điều khiển dây LED RGB 220V 100m

 

Điều khiển dây LED RGB 220V 100m

Điều khiển dây LED RGB 220V 100m

Phản hồi khách hàng
reviewer

ledhieptan.com · 14/05/24 10:34

uniE735 uniE735 uniE735 uniE735 uniE735

Điều khiển dây LED RGB 220V 100m 130,000 đ