BẢNG GIÁ LED

Bảng báo giá cập nhật giá mỗi ngày.

Mẹo: Quý khách có thể nhấn phím "Ctrl + F", sau đó gõ tên sản phẩm và nhấn phím "Enter" để tìm kiếm sản phẩm dễ dàng hơn.

Mã hàng Hình ảnh Thiết bị và mô tả Bảo hành Tình trạng Đơn giá
Module LED quảng cáo Xem danh mục
100110007 LED 1 bóng LT 4230 TRẮNG 1,5w rọi 3030 Không BH LED 1 bóng LT 4230 TRẮNG 1,5w rọi 3030 Không BH Còn hàng 1,900 đ
100110087 Module 1 bóng 4830 ĐỎ 1,5w rọi 3030 Không BH Module 1 bóng 4830 ĐỎ 1,5w rọi 3030 Không BH Còn hàng 2,500 đ
100110088 Module 1 bóng JS 4830 LÁ 1,5W rọi 3030 Không BH Module 1 bóng JS 4830 LÁ 1,5W rọi 3030 Không BH Còn hàng 2,500 đ
100110089 Module 1 bóng JS 4830 DƯƠNG 1,5w rọi 3030 Không BH Module 1 bóng JS 4830 DƯƠNG 1,5w rọi 3030 Không BH Còn hàng 2,500 đ
100110090 Module 1 bóng JS 4830 WW 1,5w 3030 len thấp Không BH Module 1 bóng JS 4830 WW 1,5w 3030 len thấp Không BH Còn hàng 2,400 đ
100110091 Module 1 bóng JS 4830 Trắng tim 3030 JS-15 len thấp Không BH Module 1 bóng JS 4830 Trắng tim 3030 JS-15 len thấp Không BH Còn hàng 2,100 đ
100110148 Module 1 bóng JS 4230 WW tim 3030 len thấp Không BH Module 1 bóng JS 4230 WW tim 3030 len thấp Không BH Còn hàng 1,500 đ
100310009 LED 3 bóng 7117 LT SMD5730 TRẮNG FHQ Không BH LED 3 bóng 7117 LT SMD5730 TRẮNG FHQ Không BH Còn hàng 2,800 đ
100310092 Module 6 tim trắng 2W 6918 không nắp đậy Không BH Module 6 tim trắng 2W 6918 không nắp đậy Không BH Còn hàng 2,500 đ
100310123 LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 TRẮNG ẤM Không BH LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 TRẮNG ẤM Không BH Còn hàng 1,300 đ
100310126 LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 LÁ Không BH LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 LÁ Không BH Còn hàng 1,450 đ
100310127 LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 ĐỎ Không BH LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 ĐỎ Không BH Còn hàng 1,400 đ
100310130 LED 3 bóng LT 1.5w 7117 HỒNG Không BH LED 3 bóng LT 1.5w 7117 HỒNG Không BH Còn hàng 2,500 đ
100310131 LED 3 bóng 7115 LT 1.5w SMD 2835 VÀNG Không BH LED 3 bóng 7115 LT 1.5w SMD 2835 VÀNG Không BH Còn hàng 2,200 đ
100310132 LED 3 bóng LT 1.5w 7117 DƯƠNG Không BH LED 3 bóng LT 1.5w 7117 DƯƠNG Không BH Còn hàng 2,500 đ
100310139 LED 3 bóng LT 1.5w 71*17 SMD5730 TRẮNG ẤM Không BH LED 3 bóng LT 1.5w 71*17 SMD5730 TRẮNG ẤM Không BH Còn hàng 2,800 đ
1030 Module 3 bóng 6012 TRẮNG 1.5 w STW Không BH Module 3 bóng 6012 TRẮNG 1.5 w STW Không BH Còn hàng 1,100 đ
1054 Module 1 bóng JS 4230 WW tim 3030 len thấp HP Không BH Module 1 bóng JS 4230 WW tim 3030 len thấp HP Không BH Còn hàng 2,600 đ
1055 Module 4 bóng 3636 TRẮNG tim 5054 PR Không BH Module 4 bóng 3636 TRẮNG tim 5054 PR Không BH Còn hàng 1,950 đ
1056 Module 1 bóng 2545 LT TRẮNG 1.5W 12V IP66 Không BH Module 1 bóng 2545 LT TRẮNG 1.5W 12V IP66 Không BH Còn hàng 2,700 đ
1057 Module 1 bóng 2545 LT ĐỎ 1.5w 12V IP66 Không BH Module 1 bóng 2545 LT ĐỎ 1.5w 12V IP66 Không BH Còn hàng 2,750 đ
1060 Module 1 bóng 2545 LT DƯƠNG 1.5w 12V IP66 Không BH Module 1 bóng 2545 LT DƯƠNG 1.5w 12V IP66 Không BH Còn hàng 2,750 đ
1061 Module 3 bóng trắng tim 6011 JS2 len đục Không BH Module 3 bóng trắng tim 6011 JS2 len đục Không BH Còn hàng 1,200 đ
1062 Module 3 bóng 7211 W tim 5054 PR Không BH Module 3 bóng 7211 W tim 5054 PR Không BH Còn hàng 950 đ
1069 Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG tim 2835 LUO Không BH Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG tim 2835 LUO Không BH Còn hàng 950 đ
1070 Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG ẤM tim 2835 LUO Không BH Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG ẤM tim 2835 LUO Không BH Còn hàng 1,000 đ
1074 Module 3 bóng đúc 6113 DƯƠNG tim 2835 LUO Không BH Module 3 bóng đúc 6113 DƯƠNG tim 2835 LUO Không BH Còn hàng 1,200 đ
1090 Module 3 bóng trắng tim 6011 len đục HC Không BH Module 3 bóng trắng tim 6011 len đục HC Không BH Còn hàng 1,250 đ
1093 Module 1 bóng MINI COB LT 2807 TRẮNG 3 tim Không BH Module 1 bóng MINI COB LT 2807 TRẮNG 3 tim Không BH Còn hàng 1,300 đ
1178 Module 4 bóng 3636 WW tim 5054 PR Không BH Module 4 bóng 3636 WW tim 5054 PR Không BH Còn hàng 1,850 đ
881 Module 1 bóng JS 4830 Trắng rọi 3030 HP Không BH Module 1 bóng JS 4830 Trắng rọi 3030 HP Không BH Còn hàng 1,900 đ
891 Module 3 bóng đúc 6011 TRẮNG ẤM HC Không BH Module 3 bóng đúc 6011 TRẮNG ẤM HC Không BH Còn hàng 1,250 đ
HTL069 Module 4 bóng 3636 RGB tim 5050 JS Không BH Module 4 bóng 3636 RGB tim 5050 JS Không BH Còn hàng 3,300 đ
HTL072 Module 4 bóng 3636 TRẮNG tim 5054 JS Không BH Module 4 bóng 3636 TRẮNG tim 5054 JS Không BH Còn hàng 1,900 đ
HTL078 Module 4 bóng 3636 WW tim 5054 JS Không BH Module 4 bóng 3636 WW tim 5054 JS Không BH Còn hàng 2,000 đ
HTL082 Module 4 bóng 3636 ĐỎ tim 5054 JS Không BH Module 4 bóng 3636 ĐỎ tim 5054 JS Không BH Còn hàng 2,000 đ
HTL084 Module 3 bóng 3609 Trắng tim 5730 Không BH Module 3 bóng 3609 Trắng tim 5730 Không BH Còn hàng 1,250 đ
HTL086 Module 3 bóng 3609 WW tim 5730 Không BH Module 3 bóng 3609 WW tim 5730 Không BH Còn hàng 1,300 đ
HTL095 Module 3 bóng 4512 Trắng tim 5054 Không BH Module 3 bóng 4512 Trắng tim 5054 Không BH Còn hàng 1,300 đ
HTL098 Module 3 bóng 4512 WW tim 5054 Không BH Module 3 bóng 4512 WW tim 5054 Không BH Còn hàng 1,300 đ
HTL102 Module 3 bóng 4512 ĐỎ tim 5054 Không BH Module 3 bóng 4512 ĐỎ tim 5054 Không BH Còn hàng 1,350 đ
HTL145 Module 3 bóng 7512 RGB tim 5050 JS Không BH Module 3 bóng 7512 RGB tim 5050 JS Không BH Còn hàng 1,900 đ
HTL155 Module 3 bóng 7211 WW tim 5054 JS Không BH Module 3 bóng 7211 WW tim 5054 JS Không BH Còn hàng 1,200 đ
HTL159 Module 3 bóng 7211 Đỏ tim 5054 JS Không BH Module 3 bóng 7211 Đỏ tim 5054 JS Không BH Còn hàng 1,350 đ
XT1219 LED 1 bóng 4230 TRẮNG ẤM 1,5w rọi 3030 HC LED 1 bóng 4230 TRẮNG ẤM 1,5w rọi 3030 HC Còn hàng 2,200 đ
HTL607 Module 3 bóng 7211 LÁ tim 5054 JS Không BH Module 3 bóng 7211 LÁ tim 5054 JS Không BH Còn hàng 1,350 đ
HTL654 Module 3 bóng 7211 Hồng tim 5054 JS Không BH Module 3 bóng 7211 Hồng tim 5054 JS Không BH Còn hàng 1,400 đ
HTL708 Module 3 bóng 7211 W tim 5054 JS Không BH Module 3 bóng 7211 W tim 5054 JS Không BH Còn hàng 950 đ
HTL774 Module 3 bóng 3609 Đỏ tim 5054 Không BH Module 3 bóng 3609 Đỏ tim 5054 Không BH Còn hàng 1,300 đ
HTL793 Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG ẤM tim 2835 LR Không BH Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG ẤM tim 2835 LR Không BH Còn hàng 1,000 đ
HTL797 Module 3 bóng đúc 6113 LÁ  tim 2835 LR Không BH Module 3 bóng đúc 6113 LÁ tim 2835 LR Không BH Còn hàng 1,100 đ
HTL798 Module 3 bóng đúc 6113 DƯƠNG tim 2835 LR Không BH Module 3 bóng đúc 6113 DƯƠNG tim 2835 LR Không BH Còn hàng 1,200 đ
HTL799 Module 3 bóng đúc 6113 VÀNG ĐẬM tim 2835 LR Không BH Module 3 bóng đúc 6113 VÀNG ĐẬM tim 2835 LR Không BH Còn hàng 1,100 đ
HTL800 Module 3 bóng 7211 Dương tim 5054 (2R) JS Không BH Module 3 bóng 7211 Dương tim 5054 (2R) JS Không BH Còn hàng 1,350 đ
1131 Module 3 bóng trắng ẤM tim 6011 JS2 len đục Không BH Module 3 bóng trắng ẤM tim 6011 JS2 len đục Không BH Còn hàng 1,250 đ
1129 Module 3 bóng đúc 6114 VÀNG ĐẬM HC Không BH Module 3 bóng đúc 6114 VÀNG ĐẬM HC Không BH Còn hàng 1,400 đ
1137 Module 3 bóng VÀNG ĐẬM tim 6113 HC Không BH Module 3 bóng VÀNG ĐẬM tim 6113 HC Không BH Còn hàng 1,350 đ
1175 Module 3 bóng đúc 6113 DƯƠNG tim 2835 HC Module 3 bóng đúc 6113 DƯƠNG tim 2835 HC Còn hàng 1,200 đ
HTL083 Module 4 bóng ĐỎ tim 5054 HC Không BH Module 4 bóng ĐỎ tim 5054 HC Không BH Còn hàng 1,900 đ
HTL160 Module 3 bóng đỏ tim 5054 HC Không BH Module 3 bóng đỏ tim 5054 HC Không BH Còn hàng 1,200 đ
1185 Module 3 bóng trắng SMD 2835/9 LED 7516 không BH Module 3 bóng trắng SMD 2835/9 LED 7516 không BH Còn hàng 3,400 đ
LT1189 Module LED 3 bóng 7517 fullcolor 16703ic LT Không BH Module LED 3 bóng 7517 fullcolor 16703ic LT Không BH Còn hàng 7,000 đ
LT1190 Module LED 2 bóng trắng LOTO Không BH Module LED 2 bóng trắng LOTO Không BH Còn hàng 2,500 đ
1187 Module 3 bóng-2709-12V JS Không BH Module 3 bóng-2709-12V JS Không BH Còn hàng 1,700 đ
LT0138 LED 1 bóng LT 5032 1.5W SMD2835 TRẮNG LED 1 bóng LT 5032 1.5W SMD2835 TRẮNG Còn hàng 2,500 đ
LR1202 Module 1 bóng 6113 ĐỎ COB 6 Tim Module 1 bóng 6113 ĐỎ COB 6 Tim Còn hàng 1,550 đ
HTL162 Module 3 bóng đúc ĐỎ HC Không BH Module 3 bóng đúc ĐỎ HC Không BH Còn hàng 1,350 đ
LT0129 LED 3 bóng 7115 LT 1.5w SMD2835 TRẮNG Không BH LED 3 bóng 7115 LT 1.5w SMD2835 TRẮNG Không BH Còn hàng 2,100 đ
XT1075 Module 3 bóng Hồng Module 3 bóng Hồng Còn hàng 1,200 đ
XG077 Module 1 bóng rọi RGB 1.5w 12v Module 1 bóng rọi RGB 1.5w 12v Còn hàng 4,800 đ
XG1209 Module 1 bóng rọi COLD WHITE Module 1 bóng rọi COLD WHITE Còn hàng 2,700 đ
LR793WW Còn hàng 1,000 đ
1243 Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG tim 2835 HC Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG tim 2835 HC Còn hàng 1,000 đ
LR795W Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG tim 2835 len đục LR Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG tim 2835 len đục LR Còn hàng 1,000 đ
LR797G Còn hàng 1,100 đ
LR798B Module 3 bóng đúc 6113 DƯƠNG tim 2835 LR Module 3 bóng đúc 6113 DƯƠNG tim 2835 LR Còn hàng 1,200 đ
LR799Y Module 3 bóng đúc 6113 VÀNG ĐẬM tim 2835 LR Module 3 bóng đúc 6113 VÀNG ĐẬM tim 2835 LR Còn hàng 1,100 đ
LR796R Còn hàng 1,100 đ
CA1296 Module 3 bóng đúc 6113 ĐỎ  tim 2835 HC Module 3 bóng đúc 6113 ĐỎ tim 2835 HC Còn hàng 1,100 đ
CA1298 Còn hàng 1,000 đ
CA1090 Module 3 bóng ĐỎ SMD2835 6011-A len đục HC Module 3 bóng ĐỎ SMD2835 6011-A len đục HC Còn hàng 1,350 đ
1189 LED F5 12V DƯƠNG HC LED F5 12V DƯƠNG HC Vui lòng liên hệ Liên hệ
1190 LED F5 12V DƯƠNG HC LED F5 12V DƯƠNG HC Vui lòng liên hệ Liên hệ
100310008 Module 6 tim trắng 6918 len phủ mờ dài 5730 Không BH Module 6 tim trắng 6918 len phủ mờ dài 5730 Không BH Vui lòng liên hệ 4,000 đ
100310122 LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 TRẮNG len trong Không BH LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 TRẮNG len trong Không BH Vui lòng liên hệ 1,300 đ
100310125 LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 DƯƠNG Không BH LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 DƯƠNG Không BH Vui lòng liên hệ 1,350 đ
100310128 LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 VÀNG đậm Không BH LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 VÀNG đậm Không BH Vui lòng liên hệ 1,400 đ
100310129 LED 3 bóng 7115 LT 1.5w SMD2835 TRẮNG LED 3 bóng 7115 LT 1.5w SMD2835 TRẮNG Vui lòng liên hệ 2,200 đ
100310133 LED 3 bóng LT 1.5w 7515 RGB Không BH LED 3 bóng LT 1.5w 7515 RGB Không BH Vui lòng liên hệ 3,000 đ
100310138 LED 1 bóng LT 5032 1.5W SMD2835 TRẮNG Không BH LED 1 bóng LT 5032 1.5W SMD2835 TRẮNG Không BH Vui lòng liên hệ 2,700 đ
100310155 Module 3 bóng 3609 Trắng tim 5054 Không BH Module 3 bóng 3609 Trắng tim 5054 Không BH Vui lòng liên hệ 1,300 đ
1023 Module 6 tim trắng HC Không BH Module 6 tim trắng HC Không BH Vui lòng liên hệ 3,500 đ
1031 Module 3 bóng 6012 TRẮNG ẤM 1.5w STW Không BH Module 3 bóng 6012 TRẮNG ẤM 1.5w STW Không BH Vui lòng liên hệ 1,100 đ
1037 LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 HỒNG Không BH LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 HỒNG Không BH Vui lòng liên hệ 1,450 đ
1053 Module 2 bóng nhí 2607 WW tim 2835  JS-5 Không BH Module 2 bóng nhí 2607 WW tim 2835 JS-5 Không BH Vui lòng liên hệ Liên hệ
1058 Module 1 bóng 2545 LT LÁ 1.5w 12V IP66 Không BH Module 1 bóng 2545 LT LÁ 1.5w 12V IP66 Không BH Vui lòng liên hệ 2,750 đ
1059 Module 1 bóng 2545 LT VÀNG 1.5w 12V IP66 Không BH Module 1 bóng 2545 LT VÀNG 1.5w 12V IP66 Không BH Vui lòng liên hệ 2,750 đ
1071 Module 3 bóng đúc 6113 LÁ tim 2835 LUO Không BH Module 3 bóng đúc 6113 LÁ tim 2835 LUO Không BH Vui lòng liên hệ Liên hệ
1072 Module 3 bóng đúc 6113 VÀNG tim 2835 LUO Không BH Module 3 bóng đúc 6113 VÀNG tim 2835 LUO Không BH Vui lòng liên hệ 1,200 đ
1073 Module 3 bóng đúc 6113 ĐỎ tim 2835 LUO Không BH Module 3 bóng đúc 6113 ĐỎ tim 2835 LUO Không BH Vui lòng liên hệ Liên hệ
1075 Module 3 bóng 7211 Hồng tim 5054 PR Module 3 bóng 7211 Hồng tim 5054 PR Vui lòng liên hệ Liên hệ
1076 Module 3 bóng 7211 Dương tim 5054 (2R) PR Không BH Module 3 bóng 7211 Dương tim 5054 (2R) PR Không BH Vui lòng liên hệ Liên hệ
1077 Module 3 bóng 7211 LÁ tim 5054 PR Không BH Module 3 bóng 7211 LÁ tim 5054 PR Không BH Vui lòng liên hệ Liên hệ
1079 Module 3 bóng 7512 RGB tim 5050 PR Không BH Module 3 bóng 7512 RGB tim 5050 PR Không BH Vui lòng liên hệ Liên hệ
1091 Module 1 bóng rọi LT 4931 TRẮNG 1.5w Không BH Module 1 bóng rọi LT 4931 TRẮNG 1.5w Không BH Vui lòng liên hệ 2,700 đ
1113 Module 1 bóng MINI COB LT 4007 TRẮNG 6 tim Không BH Module 1 bóng MINI COB LT 4007 TRẮNG 6 tim Không BH Vui lòng liên hệ 1,700 đ
893 Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG JY LR Không BH Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG JY LR Không BH Vui lòng liên hệ 1,350 đ
HTL001 Module 1 bóng 4230 WW rọi 3030 HC Không BH Module 1 bóng 4230 WW rọi 3030 HC Không BH Vui lòng liên hệ 2,400 đ
HTL080 Module 4 bóng 3636 Đỏ tim 5050 Không BH Module 4 bóng 3636 Đỏ tim 5050 Không BH Vui lòng liên hệ 2,860 đ
HTL085 Module 3 bóng 3609 trắng tim 5630 HC Không BH Module 3 bóng 3609 trắng tim 5630 HC Không BH Vui lòng liên hệ 1,690 đ
HTL091 Module 3 bóng 4512 Dương tim 5050 Không BH Module 3 bóng 4512 Dương tim 5050 Không BH Vui lòng liên hệ 1,400 đ
HTL092 Module 3 bóng 4512 lá tim 5050 Không BH Module 3 bóng 4512 lá tim 5050 Không BH Vui lòng liên hệ 2,080 đ
HTL094 Module 3 bóng 4512 trắng tim 5050 Không BH Module 3 bóng 4512 trắng tim 5050 Không BH Vui lòng liên hệ 1,560 đ
HTL097 Module 3 bóng 4512 WW tim 5050 Không BH Module 3 bóng 4512 WW tim 5050 Không BH Vui lòng liên hệ 1,820 đ
HTL1013 Module 1 bóng JS 4830 Trắng rọi 3030 Không BH Module 1 bóng JS 4830 Trắng rọi 3030 Không BH Vui lòng liên hệ 1,700 đ
HTL1021 Module 1 bóng LÁ rọi 3030 HC Không BH Module 1 bóng LÁ rọi 3030 HC Không BH Vui lòng liên hệ 2,500 đ
HTL154 Module 3 bóng 7211 Vàng tim 5050 Không BH Module 3 bóng 7211 Vàng tim 5050 Không BH Vui lòng liên hệ 2,600 đ
HTL157 Module 3 bóng 7512 Đỏ tim 5050 Không BH Module 3 bóng 7512 Đỏ tim 5050 Không BH Vui lòng liên hệ 2,080 đ
HTL532 Module 3 bóng 7512 WW tim 5050 Không BH Module 3 bóng 7512 WW tim 5050 Không BH Vui lòng liên hệ 1,820 đ
HTL5551 Module 3 Bóng 7512 full color IC1903 12v tim 5050 Không BH Module 3 Bóng 7512 full color IC1903 12v tim 5050 Không BH Vui lòng liên hệ 8,500 đ
HTL599 Module 2 bóng nhí 2607 Trắng tim 2835 JS-5 Không BH Module 2 bóng nhí 2607 Trắng tim 2835 JS-5 Không BH Vui lòng liên hệ 1,150 đ
HTL089 Module 4 bóng đúc tim 5630 HC Không BH Module 4 bóng đúc tim 5630 HC Không BH Vui lòng liên hệ 6,890 đ
HTL093 Module 3 bóng 4512 lá tim 5054 HC Không BH Module 3 bóng 4512 lá tim 5054 HC Không BH Vui lòng liên hệ 2,080 đ
HTL096 Module 3 bóng 4512 trắng tim 5054 HC Không BH Module 3 bóng 4512 trắng tim 5054 HC Không BH Vui lòng liên hệ 1,100 đ
HTL099 Module 3 bóng 4512 WW tim 5054 HC Không BH Module 3 bóng 4512 WW tim 5054 HC Không BH Vui lòng liên hệ 1,950 đ
JS1299 Vui lòng liên hệ Liên hệ
HTL773 Module 4 bóng 3535 trắng lồi 1.5w 150lm tim 5730 Không BH Module 4 bóng 3535 trắng lồi 1.5w 150lm tim 5730 Không BH Vui lòng liên hệ 4,200 đ
HTL795 Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG tim 2835 len đục LR Không BH Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG tim 2835 len đục LR Không BH Vui lòng liên hệ 1,000 đ
HTL796 Module 3 bóng đúc 6113 ĐỎ  tim 2835 LR Không BH Module 3 bóng đúc 6113 ĐỎ tim 2835 LR Không BH Vui lòng liên hệ 1,200 đ
HTL886 Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG JiYi HC Không BH Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG JiYi HC Không BH Vui lòng liên hệ 1,350 đ
HTL965 Module 1 bóng JS 4230 TRẮNG 1,5w rọi 3030 Không BH Module 1 bóng JS 4230 TRẮNG 1,5w rọi 3030 Không BH Vui lòng liên hệ 2,000 đ
HTL073 Module 4 bóng 3636 TRẮNG tim 5054 HC Không BH Module 4 bóng 3636 TRẮNG tim 5054 HC Không BH Vui lòng liên hệ 1,900 đ
HTL996 Module 1 bóng 4230 TRẮNG 1,5w rọi 3030 HP Không BH Module 1 bóng 4230 TRẮNG 1,5w rọi 3030 HP Không BH Vui lòng liên hệ 2,400 đ
1128 Module 4 bóng 3535 ĐỎ lồi 1.5w 150lm tim 5730 HC Không BH Module 4 bóng 3535 ĐỎ lồi 1.5w 150lm tim 5730 HC Không BH Vui lòng liên hệ 4,000 đ
1135 Module 3 bóng 6113 TRẮNG tim 2835 HC Không BH Module 3 bóng 6113 TRẮNG tim 2835 HC Không BH Vui lòng liên hệ 1,300 đ
1136 Module 3 bóng 6113 TRẮNG ẤM tim 2835 HC Không BH Module 3 bóng 6113 TRẮNG ẤM tim 2835 HC Không BH Vui lòng liên hệ 1,150 đ
1138 Module 3 bóng DƯƠNG tim 6113 HC Không BH Module 3 bóng DƯƠNG tim 6113 HC Không BH Vui lòng liên hệ Liên hệ
HTL149 Module 3 bóng 7512 Trắng tim 5054 JS-1 Không BH Module 3 bóng 7512 Trắng tim 5054 JS-1 Không BH Vui lòng liên hệ 1,430 đ
1139 LED 3 bóng 7115 LT 1.5w SMD2835 ultrasonic TRẮNG Không BH LED 3 bóng 7115 LT 1.5w SMD2835 ultrasonic TRẮNG Không BH Vui lòng liên hệ 2,700 đ
1150 LED 3 bóng 7516 LT SMD5050 ultrasonic RGB Không BH LED 3 bóng 7516 LT SMD5050 ultrasonic RGB Không BH Vui lòng liên hệ 3,200 đ
HTL163 Module 3 bóng đúc TRẮNG 6113 tim 2835 HC Không BH Module 3 bóng đúc TRẮNG 6113 tim 2835 HC Không BH Vui lòng liên hệ 1,250 đ
1166 Module 1 bóng MINI COB LT 2807 trắng ẤM 3 tim Không BH Module 1 bóng MINI COB LT 2807 trắng ẤM 3 tim Không BH Vui lòng liên hệ 1,350 đ
HTL150 Module 3 bóng trắng tim 5054 HC Không BH Module 3 bóng trắng tim 5054 HC Không BH Vui lòng liên hệ 1,100 đ
HTL156 Module 3 bóng WW tim 5054 HC Không BH Module 3 bóng WW tim 5054 HC Không BH Vui lòng liên hệ 1,200 đ
100110077 LED F5-9MM-12V-W LED F5-9MM-12V-W Vui lòng liên hệ 6,500 đ
1003100011 Module 3 bóng trắng 6914 len đục trong 2835 Không BH Module 3 bóng trắng 6914 len đục trong 2835 Không BH Vui lòng liên hệ 2,600 đ
100310007 Module 3 bóng trắng 6914 len đục mờ 2835 Không BH Module 3 bóng trắng 6914 len đục mờ 2835 Không BH Vui lòng liên hệ 2,500 đ
100310058 3 bóng đúc 2835 super 1360 1.5w TRẮNG Không BH 3 bóng đúc 2835 super 1360 1.5w TRẮNG Không BH Vui lòng liên hệ 2,210 đ
100310059 3 bóng đúc 2835 super 1360 1.5w TRẮNG ẤM Không BH 3 bóng đúc 2835 super 1360 1.5w TRẮNG ẤM Không BH Vui lòng liên hệ 2,210 đ
100310060 3 bóng đúc 2835 super 1360 1.5w ĐỎ Không BH 3 bóng đúc 2835 super 1360 1.5w ĐỎ Không BH Vui lòng liên hệ 1,700 đ
100310061 3 bóng đúc 2835 super 1360 1.5w LÁ Không BH 3 bóng đúc 2835 super 1360 1.5w LÁ Không BH Vui lòng liên hệ 1,700 đ
100310062 3 bóng đúc 2835 super 1360 1.5w DƯƠNG Không BH 3 bóng đúc 2835 super 1360 1.5w DƯƠNG Không BH Vui lòng liên hệ 1,700 đ
100310103 Module 3 bóng 3609 Trắng tim 5054 HC Không BH Module 3 bóng 3609 Trắng tim 5054 HC Không BH Vui lòng liên hệ 1,200 đ
100310104 Module 3 bóng 3609 5054 Đỏ HC Không BH Module 3 bóng 3609 5054 Đỏ HC Không BH Vui lòng liên hệ 1,100 đ
100310105 Module 3 bóng 3609 LÁ tim 5054 Không BH Module 3 bóng 3609 LÁ tim 5054 Không BH Vui lòng liên hệ 2,000 đ
100310106 Module 3 bóng 3609 Dương tim 5054 Không BH Module 3 bóng 3609 Dương tim 5054 Không BH Vui lòng liên hệ 2,000 đ
100310107 Module 3 bóng 3609 WW tim 5054 Không BH Module 3 bóng 3609 WW tim 5054 Không BH Vui lòng liên hệ 2,000 đ
100310108 Module 3 bóng 3609 Vàng tim 5054 Không BH Module 3 bóng 3609 Vàng tim 5054 Không BH Vui lòng liên hệ 2,000 đ
100410006 Module 4 bóng đúc trắng 4040 len mờ 2835 Không BH Module 4 bóng đúc trắng 4040 len mờ 2835 Không BH Vui lòng liên hệ 5,850 đ
HTL058 Module 3 bóng HQ TRẮNG HC Không BH Module 3 bóng HQ TRẮNG HC Không BH Vui lòng liên hệ 9,500 đ
HTL161 Module 3 bóng đỏ tim 5630 HC Không BH Module 3 bóng đỏ tim 5630 HC Không BH Vui lòng liên hệ 1,820 đ
HTL164 Module 3 bóng đúc TRẮNG ẤM HC Không BH Module 3 bóng đúc TRẮNG ẤM HC Không BH Vui lòng liên hệ 1,350 đ
HTL653 Module 3 bóng 7512 Lá tim 5054 Không BH Module 3 bóng 7512 Lá tim 5054 Không BH Vui lòng liên hệ 1,690 đ
HTL655 Module 3 bóng 3609 đỏ tim 5730 Không BH Module 3 bóng 3609 đỏ tim 5730 Không BH Vui lòng liên hệ 1,400 đ
HTL552 Module 4 bóng trắng lồi 1.5w 150lm 45*45 HC Không BH Module 4 bóng trắng lồi 1.5w 150lm 45*45 HC Không BH Vui lòng liên hệ 4,000 đ
HTL556 Module 4 bóng trắng tim 5050 HC Không BH Module 4 bóng trắng tim 5050 HC Không BH Vui lòng liên hệ 2,860 đ
HTL565 Module 3 bóng 4512 RGB HC Không BH Module 3 bóng 4512 RGB HC Không BH Vui lòng liên hệ 2,470 đ
HTL571 Module 3 bóng 3609 đỏ tim 5730 HC Không BH Module 3 bóng 3609 đỏ tim 5730 HC Không BH Vui lòng liên hệ 1,950 đ
HTL613 Module 4 bóng dương tim 5054 HC Không BH Module 4 bóng dương tim 5054 HC Không BH Vui lòng liên hệ 2,990 đ
HTL1239 Vui lòng liên hệ 1,200 đ
1258 Vui lòng liên hệ Liên hệ
1259 Vui lòng liên hệ Liên hệ
1273 Vui lòng liên hệ Liên hệ
JS1293 Vui lòng liên hệ Liên hệ
JS1294 Vui lòng liên hệ Liên hệ
CA1297 Vui lòng liên hệ Liên hệ
CA1299 Vui lòng liên hệ Liên hệ
Tấm LED màn hình Xem danh mục
1078 P10 full in 2727 YLR/MST HC P10 full in 2727 YLR/MST HC 12T Còn hàng 125,000 đ
1080 P10 full in 3528 HC P10 full in 3528 HC 12T Còn hàng 145,000 đ
1202910005 P10 Trắng P10 Trắng Còn hàng 120,000 đ
122910143 P10 đỏ DIP ILK 320*160 P10 đỏ DIP ILK 320*160 12T Còn hàng 132,000 đ
122910144 P10 TRẮNG ILK 320*160 P10 TRẮNG ILK 320*160 12T Còn hàng 155,000 đ
122910145 P10 LÁ ILK 320*160 P10 LÁ ILK 320*160 12T Còn hàng 155,000 đ
122910146 P10 DƯƠNG ILK 320*160 P10 DƯƠNG ILK 320*160 12T Còn hàng 155,000 đ
122910147 P10 VÀNG ILK 320*160 P10 VÀNG ILK 320*160 12T Còn hàng 160,000 đ
123010115 P10 full out 4s 3535 LLR P10 full out 4s 3535 LLR 6T Còn hàng 175,000 đ
123110116 P10 full in LLR 3528 P10 full in LLR 3528 12T Còn hàng 120,000 đ
HTL452 P10 trắng GKGD P10 trắng GKGD 12T Còn hàng 182,000 đ
HTL458 P3 full in GKGD P3 full in GKGD 24T Còn hàng 260,000 đ
HTL588 P10 full out GKGD SMD 2727 2S P10 full out GKGD SMD 2727 2S 12T Còn hàng 260,000 đ
HTL672 P2.5 full in 160*320 GKGD P2.5 full in 160*320 GKGD 24T Còn hàng 380,000 đ
HTL728 P4 full out GKGD P4 full out GKGD 24T Còn hàng 365,000 đ
HTL754 P5 full in LLR 2121 P5 full in LLR 2121 12T Còn hàng 175,000 đ
HTL944 P10 3 màu LLR P10 3 màu LLR 12T Còn hàng 170,000 đ
HTL964 P5 full out GKGD 1921, IC2037 P5 full out GKGD 1921, IC2037 24T Còn hàng 305,000 đ
HTL988 P3 full in Qiangli HC P3 full in Qiangli HC 12T Còn hàng 380,000 đ
1132 P10 đỏ SMD ILK P10 đỏ SMD ILK 24T Còn hàng 105,000 đ
HTL445 P10 Dương GKGD P10 Dương GKGD 12T Còn hàng 135,000 đ
1146 P5 full in 1515 JG  kèm dây bus, dây điện, nam châm BH: 12th P5 full in 1515 JG kèm dây bus, dây điện, nam châm BH: 12th 12T Còn hàng 210,000 đ
HTL989 P3 full in GKGD HC P3 full in GKGD HC 12T Còn hàng 210,000 đ
HTL710 P10 full out HC P10 full out HC Còn hàng 175,000 đ
HTL451 P10 full in 3528 LLR HC P10 full in 3528 LLR HC 12T Còn hàng 125,000 đ
GK1284 P2.5 full in GKGD 1515 P2.5 full in GKGD 1515 12T Còn hàng 345,000 đ
GK1239 P3 full in GKGD 192*192 P3 full in GKGD 192*192 12T Còn hàng 195,000 đ
GK1240 P4 full in GKGD 160*320 P4 full in GKGD 160*320 12T Còn hàng 285,000 đ
GK1241 P2.5 full in GKGD 160*320 P2.5 full in GKGD 160*320 12T Còn hàng 380,000 đ
GK1242 P5 full out GKGD P5 full out GKGD 12T Còn hàng 290,000 đ
1042 P10 full out 4s 2727 CS nam châm, cáp nguồn, cáp bus BH:12th P10 full out 4s 2727 CS nam châm, cáp nguồn, cáp bus BH:12th 12T Vui lòng liên hệ 205,000 đ
1202910003 P10 Đỏ Cailiang+dây bus+dây điện BH: 12th P10 Đỏ Cailiang+dây bus+dây điện BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ 105,000 đ
1202910004 P10 Lá + cáp nguồn + dây bus BH: 12th P10 Lá + cáp nguồn + dây bus BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ 130,000 đ
123110006 P5 full in YLR kèm dây bus, dây điện, nam châm BH: 12th P5 full in YLR kèm dây bus, dây điện, nam châm BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ 175,000 đ
894 P4 full out GKGD HC zoong, cáp nguồn, dây bus BH:12th P4 full out GKGD HC zoong, cáp nguồn, dây bus BH:12th 12T Vui lòng liên hệ 425,000 đ
HTL10002 P10 ĐỎ + dây bus + dây điện BH: 12th P10 ĐỎ + dây bus + dây điện BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ Liên hệ
HTL1012 P10 full out 8s 2727 CS nam châm, cáp nguồn, cáp bus BH: 12th P10 full out 8s 2727 CS nam châm, cáp nguồn, cáp bus BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ 145,000 đ
HTL422 P5 full in GKGD 160*320 cáp nguồn + cáp bus BH: 24th P5 full in GKGD 160*320 cáp nguồn + cáp bus BH: 24th 24T Vui lòng liên hệ 235,000 đ
HTL444 P10 3 màu DIP + cáp nguồn + dây bus BH: 12th P10 3 màu DIP + cáp nguồn + dây bus BH: 12th 6T Vui lòng liên hệ 185,000 đ
HTL447 P10 full in 3528 YLR-Nam châm-dây nguồn-dây bus BH: 12th P10 full in 3528 YLR-Nam châm-dây nguồn-dây bus BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ 110,000 đ
HTL455 P10 đỏ DIP GKGD+cáp nguồn+dây bus BH: 24th P10 đỏ DIP GKGD+cáp nguồn+dây bus BH: 24th 12T Vui lòng liên hệ 120,000 đ
HTL462 P5 full out GKGD 2727 P5 full out GKGD 2727 12T Vui lòng liên hệ 325,000 đ
HTL590 P10 đỏ SMD GKGD + cáp nguồn + dây bus BH: 24th P10 đỏ SMD GKGD + cáp nguồn + dây bus BH: 24th 12T Vui lòng liên hệ 125,000 đ
HTL615 P4 full in GKGD 160*320 cáp nguồn + cáp bus BH: 24th P4 full in GKGD 160*320 cáp nguồn + cáp bus BH: 24th 24T Vui lòng liên hệ 310,000 đ
HTL716 P4 full in Qiangli nam châm, nguồn, bus BH: 24th P4 full in Qiangli nam châm, nguồn, bus BH: 24th 24T Vui lòng liên hệ 310,000 đ
HTL985 P4 full in GKGD HC kèm nam châm + cáp nguồn + cáp bus BH: 12th P4 full in GKGD HC kèm nam châm + cáp nguồn + cáp bus BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ 295,000 đ
P10RGHC1123 P10 3 màu 3535 HC + nam châm + dây bus + dây điện BH: 12th P10 3 màu 3535 HC + nam châm + dây bus + dây điện BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ 210,000 đ
1126 P3 full out GKGD zoong, cáp nguồn, dây bus BH:12th P3 full out GKGD zoong, cáp nguồn, dây bus BH:12th 12T Vui lòng liên hệ 510,000 đ
HTL449 P10 full out YLR + cáp nguồn + dây bus+ nam châm BH: 12th P10 full out YLR + cáp nguồn + dây bus+ nam châm BH: 12th 6T Vui lòng liên hệ 195,000 đ
1142 P10 full in 2727 SMD JG kèm cáp bus+dây điện+ nam châm BH: 12th P10 full in 2727 SMD JG kèm cáp bus+dây điện+ nam châm BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ 135,000 đ
HTL809 P5 full out GKGD 1921 HC./zoong/cáp nguồn/dây bus BH: 12th P5 full out GKGD 1921 HC./zoong/cáp nguồn/dây bus BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ 300,000 đ
HTL946 P5 full in LLR HC kèm dây bus, dây điện, nam châm BH:12th P5 full in LLR HC kèm dây bus, dây điện, nam châm BH:12th 12T Vui lòng liên hệ 220,000 đ
HTL812 P3 in GKGD tim xanh HC kèm nam châm, dây nguồn, cáp bus BH: 12th P3 in GKGD tim xanh HC kèm nam châm, dây nguồn, cáp bus BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ 280,000 đ
GK1285 12T Vui lòng liên hệ Liên hệ
GKGD1292 12T Vui lòng liên hệ 1,150,000 đ
GK1293 12T Vui lòng liên hệ Liên hệ
HTL456 P10 đỏ HC+cáp nguồn+dây bus BH: 12th P10 đỏ HC+cáp nguồn+dây bus BH: 12th 6T Vui lòng liên hệ 110,000 đ
122910006 P10 3 màu YLR SMD 7179 + cáp nguồn + dây bus+ zoong BH: 12th P10 3 màu YLR SMD 7179 + cáp nguồn + dây bus+ zoong BH: 12th 6T Vui lòng liên hệ 145,000 đ
122910055 P10 3 màu SMD YLR + zoong + dây bus + dây điện BH: 12th P10 3 màu SMD YLR + zoong + dây bus + dây điện BH: 12th 6T Vui lòng liên hệ 221,000 đ
123110071 P10 full in 2727 YLR-Nam châm-dây nguồn-dây bus BH: 12th P10 full in 2727 YLR-Nam châm-dây nguồn-dây bus BH: 12th 6T Vui lòng liên hệ 130,000 đ
D5 P5 full D5 CAILIANG (P5) BH: 24th P5 full D5 CAILIANG (P5) BH: 24th 12T Vui lòng liên hệ 320,000 đ
CQ1211 P10 full out LLR HC + nam châm + cáp nguồn + dây bus BH :12th P10 full out LLR HC + nam châm + cáp nguồn + dây bus BH :12th 12T Vui lòng liên hệ 175,000 đ
HTL674 P5 full out HC + zoong, cáp nguồn, dây bus Không BH P5 full out HC + zoong, cáp nguồn, dây bus Không BH Vui lòng liên hệ 461,500 đ
GK1251 12T Vui lòng liên hệ 620,000 đ
LLR1277 P10 full in LLR P10 full in LLR 12T Vui lòng liên hệ 115,000 đ
ILK1278 12T Vui lòng liên hệ Liên hệ
MA1132 24T Vui lòng liên hệ Liên hệ
MA122910143 12T Vui lòng liên hệ Liên hệ
MA122910145 12T Vui lòng liên hệ Liên hệ
Nguồn đèn LED Xem danh mục
1024 Nguồn 24V20A DSY Nguồn 24V20A DSY 12T Còn hàng 260,000 đ
1025 Nguồn 12V40A DSY Nguồn 12V40A DSY 12T Còn hàng 260,000 đ
1027 Nguồn 12V20A DSY Nguồn 12V20A DSY 12T Còn hàng 150,000 đ
1028 Nguồn 12V10A DSY Nguồn 12V10A DSY 12T Còn hàng 110,000 đ
1029 Nguồn 12V30A DSY Nguồn 12V30A DSY 12T Còn hàng 180,000 đ
1043 Nguồn 12V30A NHỎ Nguồn 12V30A NHỎ 6T Còn hàng 158,000 đ
1112 Nguồn 12V5A tổ ong (MQ) Nguồn 12V5A tổ ong (MQ) 12T Còn hàng 80,000 đ
113510140 Bộ hạ áp 9-36VDC ra 5V30A BN Bộ hạ áp 9-36VDC ra 5V30A BN Còn hàng 330,000 đ
113510141 Bộ hạ áp 9-36VDC ra 5V40A BN Bộ hạ áp 9-36VDC ra 5V40A BN Còn hàng 450,000 đ
113510142 Bộ hạ áp 9-36VDC ra 5V60A BN Bộ hạ áp 9-36VDC ra 5V60A BN Còn hàng 570,000 đ
113510156 Nguồn 5V80a (MQ) Nguồn 5V80a (MQ) 6T Còn hàng 370,000 đ
HTF1214 Nguồn 5V70A 350W ngoài trời HT Nguồn 5V70A 350W ngoài trời HT Còn hàng 195,000 đ
HTF1213 Nguồn 12V33A 400W ngoài trời HT Nguồn 12V33A 400W ngoài trời HT Còn hàng 185,000 đ
904 Nguồn đũa 12V3A HT Nguồn đũa 12V3A HT 12T Còn hàng 55,000 đ
HTL006 Nguồn 12v15a Chengliang Nguồn 12v15a Chengliang 24T Còn hàng 195,000 đ
HTL009 Nguồn 12v10a IP67 Chengliang Nguồn 12v10a IP67 Chengliang 24T Còn hàng 250,000 đ
HTL013 Nguồn 12v20A dày Chengliang Nguồn 12v20A dày Chengliang 24T Còn hàng 240,000 đ
HTL017 Nguồn mỏng 12V20A Chengliang Nguồn mỏng 12V20A Chengliang 24T Còn hàng 220,000 đ
HTL019 Nguồn 12v30a Chengliang Nguồn 12v30a Chengliang 24T Còn hàng 310,000 đ
HTL026 Nguồn 12V42A Chengliang Nguồn 12V42A Chengliang 24T Còn hàng 450,000 đ
HTL029 Nguồn 12v5a Chengliang Nguồn 12v5a Chengliang 24T Còn hàng 105,000 đ
HTL033 Nguồn 12v8.5a Chengliang Nguồn 12v8.5a Chengliang 24T Còn hàng 135,000 đ
HTL10003 Nguồn chống nước HQ 12V25 HC BH: 12th Nguồn chống nước HQ 12V25 HC BH: 12th 12T Còn hàng 800,000 đ
HTL1005 Nguồn 12V33A ngoài trời TYY Nguồn 12V33A ngoài trời TYY 6T Còn hàng 125,000 đ
HTL1006 Nguồn 5V70A ngoài trời TYY Nguồn 5V70A ngoài trời TYY 6T Còn hàng 155,000 đ
HTL116 Nguồn 5v20a chengliang Nguồn 5v20a chengliang 12T Còn hàng 155,000 đ
HTL119 Nguồn 5V40A LB Nguồn 5V40A LB 6T Còn hàng 155,000 đ
HTL124 Nguồn 5v60a mỏng Chengliang Nguồn 5v60a mỏng Chengliang 12T Còn hàng 350,000 đ
HTL128 Nguồn 5V80A mỏng chengliang Nguồn 5V80A mỏng chengliang 12T Còn hàng 550,000 đ
HTL174 Nguồn 12v5a vỏ nhựa Nguồn 12v5a vỏ nhựa 12T Còn hàng 60,000 đ
DSY1286 Nguồn mỏng 5V60A-300W Nguồn mỏng 5V60A-300W 6T Còn hàng 240,000 đ
HTL562 Nguồn 5V10A LB Nguồn 5V10A LB 6T Còn hàng 110,000 đ
HTL765 Nguồn ống 12V8.4A HT Nguồn ống 12V8.4A HT 12T Còn hàng 120,000 đ
HTL766 Nguồn ống 12V16.7A HT Nguồn ống 12V16.7A HT 12T Còn hàng 160,000 đ
HTL767 Nguồn ống 12V25A HT Nguồn ống 12V25A HT 12T Còn hàng 240,000 đ
HTL768 Nguồn ống 12V33.4A HT Nguồn ống 12V33.4A HT 12T Còn hàng 250,000 đ
HTL772 Nguồn đũa 12V6A HT Nguồn đũa 12V6A HT 12T Còn hàng 85,000 đ
HTL966 Nguồn mỏng 12V10A chengliang Nguồn mỏng 12V10A chengliang 24T Còn hàng 150,000 đ
1140 Nguồn 12V33A ngoài trời NL HC Nguồn 12V33A ngoài trời NL HC 12T Còn hàng 180,000 đ
HTL122 Nguồn 5v60a mỏng HC (MQ) Nguồn 5v60a mỏng HC (MQ) 12T Còn hàng 275,000 đ
HTL711 5v60a mỏng HC 5v60a mỏng HC 12T Còn hàng 250,000 đ
1159HT Nguồn 12V50A ngoài trời HT Nguồn 12V50A ngoài trời HT 12T Còn hàng 290,000 đ
HTL021 Nguồn 12v30a HC Nguồn 12v30a HC 6T Còn hàng 185,000 đ
HT1287 Nguồn ống 12V8.4A HT Nguồn ống 12V8.4A HT 12T Còn hàng 115,000 đ
1165 Nguồn 5V60A DSY Nguồn 5V60A DSY 12T Còn hàng 165,000 đ
113310097 12v16a BH: 24th 12v16a BH: 24th 24T Còn hàng 220,000 đ
1176 Nguồn tủ nội thất cao cấp 12V2A GC Nguồn tủ nội thất cao cấp 12V2A GC 6T Còn hàng 90,000 đ
1177 Nguồn tủ nội thất cao cấp 12V3A GC Nguồn tủ nội thất cao cấp 12V3A GC 6T Còn hàng 110,000 đ
1179 Nguồn tủ nội thất cao cấp 12V5A GC Nguồn tủ nội thất cao cấp 12V5A GC 6T Còn hàng 150,000 đ
1180 Nguồn tủ nội thất cao cấp 12V8.3A GC Nguồn tủ nội thất cao cấp 12V8.3A GC 6T Còn hàng 185,000 đ
113310094 12v10a ngoài trời nắp trượt BH: 24th 12v10a ngoài trời nắp trượt BH: 24th 24T Còn hàng 160,000 đ
HTF1215 Nguồn 12V50A 600W ngoài trời HT Nguồn 12V50A 600W ngoài trời HT Còn hàng 320,000 đ
LR1256 Nguồn 12V33A JIYI ngoài trời LR Nguồn 12V33A JIYI ngoài trời LR 12T Còn hàng 120,000 đ
AC1340 Nguồn dẹt 12V - 33.3A (có quạt) Nguồn dẹt 12V - 33.3A (có quạt) 6T Còn hàng 150,000 đ
AC1341 Nguồn dẹt 12V-25A (có quạt) Nguồn dẹt 12V-25A (có quạt) 6T Còn hàng 130,000 đ
AC1342 Nguồn dẹt 12V - 16.7A Nguồn dẹt 12V - 16.7A 6T Còn hàng 115,000 đ
AC1344 Nguồn dẹt 12V - 12.5A Nguồn dẹt 12V - 12.5A 6T Còn hàng 90,000 đ
AC1345 Nguồn đũa 12V- 5A Nguồn đũa 12V- 5A 6T Còn hàng 65,000 đ
1026 Nguồn 5V40A DSY Nguồn 5V40A DSY 12T Vui lòng liên hệ 145,000 đ
1089 Nguồn 12V5A vỏ nhựa HN Nguồn 12V5A vỏ nhựa HN 12T Vui lòng liên hệ 70,000 đ
1092 Nguồn 12V33A nhôm chống mưa JIYI Nguồn 12V33A nhôm chống mưa JIYI 12T Vui lòng liên hệ 135,000 đ
1117 5V60A mỏng HC ( MQ) BH:12th 5V60A mỏng HC ( MQ) BH:12th 12T Vui lòng liên hệ 270,000 đ
113310125 Nguồn 12V33a 400w ngoài trời Tyler Nguồn 12V33a 400w ngoài trời Tyler 12T Vui lòng liên hệ 150,000 đ
113510070 Nguồn 5V70A chống mưa HT xám Nguồn 5V70A chống mưa HT xám 12T Vui lòng liên hệ 180,000 đ
113510117 Nguồn 12V33A chống mưa HT xám Nguồn 12V33A chống mưa HT xám 6T Vui lòng liên hệ 180,000 đ
HTL625 Nguồn 5v80a mỏng renew Nguồn 5v80a mỏng renew 3T Vui lòng liên hệ 200,000 đ
889 Nguồn 12V33A HC (MQ) Nguồn 12V33A HC (MQ) 12T Vui lòng liên hệ 175,000 đ
HTL007 Nguồn 12v10a Chengliang Nguồn 12v10a Chengliang 24T Vui lòng liên hệ 140,000 đ
HTL010 Nguồn 12v10a LB Nguồn 12v10a LB 12T Vui lòng liên hệ 110,000 đ
HTL016 Nguồn 12v20a LB Nguồn 12v20a LB 12T Vui lòng liên hệ 160,000 đ
HTL028 Nguồn 12v40a LB Nguồn 12v40a LB 12T Vui lòng liên hệ 290,000 đ
HTL1011 Nguồn 12V33a ngoài trời Tyler FY BH: 24th Nguồn 12V33a ngoài trời Tyler FY BH: 24th 24T Vui lòng liên hệ 160,000 đ
HTL563 Nguồn 5V20A LB Nguồn 5V20A LB 12T Vui lòng liên hệ 125,000 đ
HTL564 Nguồn 12V30A LB Nguồn 12V30A LB 12T Vui lòng liên hệ 200,000 đ
HTL114 Nguồn 12v5a vỏ nhựa Nguồn 12v5a vỏ nhựa 3T Vui lòng liên hệ 78,000 đ
HTL118 5v40a HC BH: 12th 5v40a HC BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ 150,000 đ
HTL120 5v40a mỏng BH: 24th 5v40a mỏng BH: 24th 24T Vui lòng liên hệ 230,000 đ
HTL121 5v60a dày Chengliang BH: 24th 5v60a dày Chengliang BH: 24th 12T Vui lòng liên hệ 300,000 đ
HTL769 Nguồn mỏng 12v30a chengliang Nguồn mỏng 12v30a chengliang 24T Vui lòng liên hệ 250,000 đ
HTL770 Nguồn mỏng 12v8.3a chengliang Nguồn mỏng 12v8.3a chengliang 24T Vui lòng liên hệ 100,000 đ
HTL882 Nguồn 5V70A ngoài trời HC Nguồn 5V70A ngoài trời HC 12T Vui lòng liên hệ 170,000 đ
HTL970 Nguồn 24V20A LB Nguồn 24V20A LB 12T Vui lòng liên hệ 285,000 đ
1116JY Nguồn 12V33A JIYI ngoài trời LR Nguồn 12V33A JIYI ngoài trời LR 12T Vui lòng liên hệ 135,000 đ
1141 Nguồn 5V70A ngoài trời NL HC Nguồn 5V70A ngoài trời NL HC 12T Vui lòng liên hệ 190,000 đ
HTL117 5v40a P200W5V Chengliang BH: 24th 5v40a P200W5V Chengliang BH: 24th 12T Vui lòng liên hệ 250,000 đ
HTL123 5V60A LB BH: 12th 5V60A LB BH: 12th 6T Vui lòng liên hệ 180,000 đ
113310056 Nguồn 12v50a ngoài trời HC Nguồn 12v50a ngoài trời HC 12T Vui lòng liên hệ 340,000 đ
HTL008 Nguồn 12v10a HC (MQ) Nguồn 12v10a HC (MQ) 12T Vui lòng liên hệ 110,000 đ
HTL127 Nguồn 5V70A ngoài trời HC Nguồn 5V70A ngoài trời HC 6T Vui lòng liên hệ 200,000 đ
HTL998 Nguồn 12V33A HC BH: 12th Nguồn 12V33A HC BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ 165,000 đ
1147 Nguồn 12V33A ngoài trời XT HC Nguồn 12V33A ngoài trời XT HC 12T Vui lòng liên hệ 150,000 đ
1148HP Nguồn 12V33A ngoài trời HC Nguồn 12V33A ngoài trời HC 12T Vui lòng liên hệ 150,000 đ
1149 Nguồn 12V5A HC XT Nguồn 12V5A HC XT 12T Vui lòng liên hệ 55,000 đ
1151 Nguồn ống 12V12.5A HC BH:12th Nguồn ống 12V12.5A HC BH:12th 12T Vui lòng liên hệ 125,000 đ
1152 Nguồn 12V50A HC HP Nguồn 12V50A HC HP 12T Vui lòng liên hệ 330,000 đ
1186 Nguồn 12v50a ngoài trời HC Nguồn 12v50a ngoài trời HC 12T Vui lòng liên hệ 330,000 đ
1201 Nguồn 12v25a HC BH 12 th Nguồn 12v25a HC BH 12 th 12T Vui lòng liên hệ 800,000 đ
1116 LED F5 12v XANH LÁ HC LED F5 12v XANH LÁ HC 12T Vui lòng liên hệ Liên hệ
113310069 12v33a 400w gold/silver chống mưa Huatuo BH: 12th 12v33a 400w gold/silver chống mưa Huatuo BH: 12th 6T Vui lòng liên hệ 214,500 đ
HTL1213 Nguồn 12V33A 400W HUATUO BH : 12th Nguồn 12V33A 400W HUATUO BH : 12th 12T Vui lòng liên hệ Liên hệ
HTL620 12v42a renew BH: 3th 12v42a renew BH: 3th 3T Vui lòng liên hệ 225,000 đ
1257 12T Vui lòng liên hệ 210,000 đ
HTF1292 12T Vui lòng liên hệ Liên hệ
AC1343 6T Vui lòng liên hệ Liên hệ
LED đúc F5/F8/Ruồi/Pixels Xem danh mục
063710102 LED F8 IC1903 Loại 1 LL LED F8 IC1903 Loại 1 LL Còn hàng 2,200 đ
1015 Bịch led ruồi 5mm 5V TRẮNG TYY Không BH Bịch led ruồi 5mm 5V TRẮNG TYY Không BH Còn hàng 265,000 đ
1016 Bịch led ruồi 5mm 5V LÁ TYY Không BH Bịch led ruồi 5mm 5V LÁ TYY Không BH Còn hàng 265,000 đ
1017 Bịch led ruồi 5mm 5V ĐỎ TYY Không BH Bịch led ruồi 5mm 5V ĐỎ TYY Không BH Còn hàng 275,000 đ
1018 Bịch led ruồi 5mm 5V DƯƠNG TYY Không BH Bịch led ruồi 5mm 5V DƯƠNG TYY Không BH Còn hàng 275,000 đ
1019 Bịch led ruồi 5mm 5V HỒNG TYY Không BH Bịch led ruồi 5mm 5V HỒNG TYY Không BH Còn hàng 320,000 đ
1114 Led F8 IC8206 HC Không BH Led F8 IC8206 HC Không BH Còn hàng 4,300 đ
890 Bịch led ruồi 12v LÁ HC Không BH Bịch led ruồi 12v LÁ HC Không BH Còn hàng 330,000 đ
HTL287 LED F5 5v XANH DƯƠNG Không BH LED F5 5v XANH DƯƠNG Không BH Còn hàng 450 đ
HTL289 LED F5 5v HỒNG Không BH LED F5 5v HỒNG Không BH Còn hàng 500 đ
HTL487 Bịch led ruồi 5mm 5V HỒNG LR Không BH Bịch led ruồi 5mm 5V HỒNG LR Không BH Còn hàng 310,000 đ
HTL535 LED F5 12v HỒNG Không BH LED F5 12v HỒNG Không BH Còn hàng 500 đ
HTL577 Bịch led ruồi 5mm 5V LÁ LR Không BH Bịch led ruồi 5mm 5V LÁ LR Không BH Còn hàng 270,000 đ
HTL579 Bịch led ruồi 5mm 5V DƯƠNG LR Không BH Bịch led ruồi 5mm 5V DƯƠNG LR Không BH Còn hàng 270,000 đ
HTL693 Led bát 30 XQD Led bát 30 XQD Còn hàng 10,300 đ
HTL855 LED bát 50mm IC8206 dây dài 13cm Không BH LED bát 50mm IC8206 dây dài 13cm Không BH Còn hàng 13,500 đ
HTL936 Bịch led ruồi 12v ĐỎ LR Không BH Bịch led ruồi 12v ĐỎ LR Không BH Còn hàng 300,000 đ
HTL937 Bịch led ruồi 12v DƯƠNG LR Không BH Bịch led ruồi 12v DƯƠNG LR Không BH Còn hàng 300,000 đ
HTL938 Bịch led ruồi 12v HỒNG LR Không BH Bịch led ruồi 12v HỒNG LR Không BH Còn hàng 325,000 đ
HTL940 Bịch led ruồi 12v TRẮNG Không BH Bịch led ruồi 12v TRẮNG Không BH Còn hàng 300,000 đ
HTL941 Bịch led ruồi 12v VÀNG LR Không BH Bịch led ruồi 12v VÀNG LR Không BH Còn hàng 300,000 đ
HTL968 Led F8 IC1916 LL Led F8 IC1916 LL Còn hàng 2,700 đ
1122 Led F8 IC1916 HC Không BH Led F8 IC1916 HC Không BH Còn hàng 4,100 đ
1035 Bịch led ruồi 5mm 5V TRẮNG LUO Không BH Bịch led ruồi 5mm 5V TRẮNG LUO Không BH Còn hàng 270,000 đ
1038 Bịch led ruồi 5mm 5V DƯƠNG LUO Không BH Bịch led ruồi 5mm 5V DƯƠNG LUO Không BH Còn hàng 270,000 đ
HTL990 LED F5 12V VÀNG HC Không BH LED F5 12V VÀNG HC Không BH Còn hàng 355 đ
HTL775 Bịch led ruồi 5mm 5V ĐỎ HC Không BH Bịch led ruồi 5mm 5V ĐỎ HC Không BH Còn hàng 285,000 đ
1033L Bịch led ruồi 5mm 5V ĐỎ LUO Không BH Bịch led ruồi 5mm 5V ĐỎ LUO Không BH Còn hàng 270,000 đ
HTL753 Bịch led ruồi 5mm 5V LÁ HC Không BH Bịch led ruồi 5mm 5V LÁ HC Không BH Còn hàng 285,000 đ
LL8206 LED F8 IC8206 tự chạy LL LED F8 IC8206 tự chạy LL Còn hàng 3,700 đ
LR575Y Còn hàng 270,000 đ
LR576W Bịch LED ruồi 5mm 5V TRẮNG LR Bịch LED ruồi 5mm 5V TRẮNG LR Còn hàng 270,000 đ
LR577G Còn hàng 270,000 đ
LR578R Còn hàng 270,000 đ
LR579B Bịch LED ruồi 5mm 5V DƯƠNG LR Bịch LED ruồi 5mm 5V DƯƠNG LR Còn hàng 270,000 đ
LR939G Bịch led ruồi 12v LÁ LR Bịch led ruồi 12v LÁ LR Còn hàng 300,000 đ
LR940W Bịch LED ruồi 12v TRẮNG LR Bịch LED ruồi 12v TRẮNG LR Còn hàng 300,000 đ
LR941Y Bịch LED ruồi 12v VÀNG LR Bịch LED ruồi 12v VÀNG LR Còn hàng 300,000 đ
LR936R Bịch led ruồi 12v ĐỎ LR Bịch led ruồi 12v ĐỎ LR Còn hàng 300,000 đ
1263 LED F5 12v TRẮNG ẤM HC LED F5 12v TRẮNG ẤM HC Còn hàng 375 đ
LR937B Còn hàng 300,000 đ
LR938P Còn hàng 320,000 đ
1014 Bịch led ruồi 5mm 5V VÀNG TYY Không BH Bịch led ruồi 5mm 5V VÀNG TYY Không BH Vui lòng liên hệ 275,000 đ
1063 Bịch led ruồi 12v LÁ LUO Không BH Bịch led ruồi 12v LÁ LUO Không BH Vui lòng liên hệ Liên hệ
1064 Bịch led ruồi 12v VÀNG LUO Không BH Bịch led ruồi 12v VÀNG LUO Không BH Vui lòng liên hệ Liên hệ
1065 Bịch led ruồi 12v TRẮNG LUO Không BH Bịch led ruồi 12v TRẮNG LUO Không BH Vui lòng liên hệ Liên hệ
1066 Bịch led ruồi 12v HỒNG LUO Không BH Bịch led ruồi 12v HỒNG LUO Không BH Vui lòng liên hệ Liên hệ
1067 Bịch led ruồi 12v ĐỎ LUO Không BH Bịch led ruồi 12v ĐỎ LUO Không BH Vui lòng liên hệ Liên hệ
1068 Bịch led ruồi 12v DƯƠNG LUO Không BH Bịch led ruồi 12v DƯƠNG LUO Không BH Vui lòng liên hệ Liên hệ
1096 Bịch led ruồi 12v ĐỎ HC Không BH Bịch led ruồi 12v ĐỎ HC Không BH Vui lòng liên hệ 330,000 đ
1097 Bịch led ruồi 12v TRẮNG HC Không BH Bịch led ruồi 12v TRẮNG HC Không BH Vui lòng liên hệ 330,000 đ
8206 F8 IC8206 tự chạy LL F8 IC8206 tự chạy LL Vui lòng liên hệ 4,300 đ
HTL291