BẢNG GIÁ LED

Bảng báo giá cập nhật giá mỗi ngày.

Mẹo: Quý khách có thể nhấn phím "Ctrl + F", sau đó gõ tên sản phẩm và nhấn phím "Enter" để tìm kiếm sản phẩm dễ dàng hơn.

Mã hàng Hình ảnh Thiết bị và mô tả Bảo hành Tình trạng Đơn giá
Module LED quảng cáo Xem danh mục
100110007 LED 1 bóng LT 4230 TRẮNG 1,5w rọi 3030 LED 1 bóng LT 4230 TRẮNG 1,5w rọi 3030 Còn hàng 1,800 đ
100110087 Module 1 bóng 4830 ĐỎ 1,5w rọi 3030 Module 1 bóng 4830 ĐỎ 1,5w rọi 3030 Còn hàng 2,500 đ
100110088 Module 1 bóng JS 4830 LÁ 1,5W rọi 3030 Module 1 bóng JS 4830 LÁ 1,5W rọi 3030 Còn hàng 2,500 đ
100110089 Module 1 bóng JS 4830 DƯƠNG 1,5w rọi 3030 Module 1 bóng JS 4830 DƯƠNG 1,5w rọi 3030 Còn hàng 2,500 đ
100110090 Module 1 bóng JS 4830 WW 1,5w 3030 len thấp Module 1 bóng JS 4830 WW 1,5w 3030 len thấp Còn hàng 2,400 đ
100110091 Module 1 bóng JS 4830 Trắng tim 3030 JS-15 len thấp Module 1 bóng JS 4830 Trắng tim 3030 JS-15 len thấp Còn hàng 2,100 đ
100110148 Module 1 bóng JS 4230 WW tim 3030 len thấp Module 1 bóng JS 4230 WW tim 3030 len thấp Còn hàng 1,500 đ
100310009 LED 3 bóng 7117 LT 1.5w SMD5730 TRẮNG FHQ LED 3 bóng 7117 LT 1.5w SMD5730 TRẮNG FHQ Còn hàng 2,850 đ
100310092 Module 6 tim trắng 2W 6918 không nắp đậy Module 6 tim trắng 2W 6918 không nắp đậy Còn hàng 2,500 đ
100310122 LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 TRẮNG len trong LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 TRẮNG len trong Còn hàng 900 đ
100310123 LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 TRẮNG ẤM LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 TRẮNG ẤM Còn hàng 1,300 đ
LR1363P Module 3 bóng 6113 SMD 2835 tim Hồng LR Module 3 bóng 6113 SMD 2835 tim Hồng LR Còn hàng 1,050 đ
100310126 LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 LÁ LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 LÁ Còn hàng 1,000 đ
100310127 LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 ĐỎ LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 ĐỎ Còn hàng 950 đ
100310130 LED 3 bóng LT 1.5w 7117 HỒNG LED 3 bóng LT 1.5w 7117 HỒNG Còn hàng 2,500 đ
100310131 LED 3 bóng 7117 LT 1.5w SMD5730 VÀNG LED 3 bóng 7117 LT 1.5w SMD5730 VÀNG Còn hàng 3,000 đ
100310132 LED 3 bóng LT 1.5w 7117 DƯƠNG LED 3 bóng LT 1.5w 7117 DƯƠNG Còn hàng 2,500 đ
100310139 LED 3 bóng 7117  LT 1.5w SMD5730 TRẮNG ẤM LED 3 bóng 7117 LT 1.5w SMD5730 TRẮNG ẤM Còn hàng 2,850 đ
1030 Module 3 bóng 6012 TRẮNG 1.5 w STW Module 3 bóng 6012 TRẮNG 1.5 w STW Còn hàng 1,100 đ
1054 Module 1 bóng JS 4230 WW tim 3030 len thấp HP Module 1 bóng JS 4230 WW tim 3030 len thấp HP Còn hàng 2,600 đ
1056 Module 1 bóng 2545 LT TRẮNG 1.5W 12V IP66 Module 1 bóng 2545 LT TRẮNG 1.5W 12V IP66 Còn hàng 2,700 đ
1057 Module 1 bóng 2545 LT ĐỎ 1.5w 12V IP66 Module 1 bóng 2545 LT ĐỎ 1.5w 12V IP66 Còn hàng 2,750 đ
1060 Module 1 bóng 2545 LT DƯƠNG 1.5w 12V IP66 Module 1 bóng 2545 LT DƯƠNG 1.5w 12V IP66 Còn hàng 2,750 đ
1061 Module 3 bóng 6113 trắng tim 2835 JS2 len đục Module 3 bóng 6113 trắng tim 2835 JS2 len đục Còn hàng 1,200 đ
1062 Module 3 bóng 7211 W tim 5054 PR Module 3 bóng 7211 W tim 5054 PR Còn hàng 950 đ
1093 Module 1 bóng MINI COB LT 2807 TRẮNG 3 tim Module 1 bóng MINI COB LT 2807 TRẮNG 3 tim Còn hàng 1,250 đ
1178 Module 4 bóng 3636 WW tim 5054 PR Module 4 bóng 3636 WW tim 5054 PR Còn hàng 1,850 đ
891 Module 3 bóng đúc 6011 TRẮNG ẤM HC Module 3 bóng đúc 6011 TRẮNG ẤM HC Còn hàng 1,100 đ
HTL069 Module 4 bóng 3636 RGB tim 5050 JS Module 4 bóng 3636 RGB tim 5050 JS Còn hàng 3,300 đ
HTL082 Module 4 bóng 3636 ĐỎ tim 5054 JS Module 4 bóng 3636 ĐỎ tim 5054 JS Còn hàng 2,000 đ
HTL086 Module 3 bóng 3609 WW tim 5730 Module 3 bóng 3609 WW tim 5730 Còn hàng 1,300 đ
HTL098 Module 3 bóng 4512 WW tim 5054 Module 3 bóng 4512 WW tim 5054 Còn hàng 1,300 đ
HTL102 Module 3 bóng 4512 ĐỎ tim 5054 Module 3 bóng 4512 ĐỎ tim 5054 Còn hàng 1,350 đ
HTL155 Module 3 bóng 7211 WW tim 5054 JS Module 3 bóng 7211 WW tim 5054 JS Còn hàng 1,200 đ
HTL159 Module 3 bóng 7211 Đỏ tim 5054 JS Module 3 bóng 7211 Đỏ tim 5054 JS Còn hàng 1,350 đ
CA1219 LED 1 bóng 4530 TRẮNG ẤM 1,5w rọi 3030 HC LED 1 bóng 4530 TRẮNG ẤM 1,5w rọi 3030 HC Còn hàng 1,900 đ
XT1219 LED 1 bóng 4230 TRẮNG ẤM 1,5w rọi 3030 HC LED 1 bóng 4230 TRẮNG ẤM 1,5w rọi 3030 HC Còn hàng 2,200 đ
HTL607 Module 3 bóng 7211 LÁ tim 5054 JS Module 3 bóng 7211 LÁ tim 5054 JS Còn hàng 1,350 đ
HTL654 Module 3 bóng 7211 Hồng tim 5054 JS Module 3 bóng 7211 Hồng tim 5054 JS Còn hàng 1,400 đ
AH10007 LED 1 bóng đúc HC 4829 TRẮNG 1,5w rọi 2835 LED 1 bóng đúc HC 4829 TRẮNG 1,5w rọi 2835 Còn hàng 1,950 đ
HTL774 Module 3 bóng 3609 Đỏ tim 5054 Module 3 bóng 3609 Đỏ tim 5054 Còn hàng 1,300 đ
HTL798 Module 3 bóng đúc 6113 DƯƠNG tim 2835 LR Module 3 bóng đúc 6113 DƯƠNG tim 2835 LR Còn hàng 1,200 đ
HTL800 Module 3 bóng 7211 Dương tim 5054 (2R) JS Module 3 bóng 7211 Dương tim 5054 (2R) JS Còn hàng 1,350 đ
1131 Module 3 bóng trắng ấm tim 6113 JS2 len đục Module 3 bóng trắng ấm tim 6113 JS2 len đục Còn hàng 1,200 đ
CA1363W Module 2 bóng 4211 trắng tim 2835 Module 2 bóng 4211 trắng tim 2835 Còn hàng 1,100 đ
HTL083 Module 4 bóng ĐỎ tim 5054 HC Module 4 bóng ĐỎ tim 5054 HC Còn hàng 1,900 đ
HTL160 Module 3 bóng đỏ tim 5054 HC Module 3 bóng đỏ tim 5054 HC Còn hàng 1,200 đ
1185 Module 3 bóng trắng SMD 2835/9 LED 7516 Module 3 bóng trắng SMD 2835/9 LED 7516 Còn hàng 2,500 đ
LT1189 Module LED ARGB 3 bóng 7517 fullcolor 16703ic LT Module LED ARGB 3 bóng 7517 fullcolor 16703ic LT Còn hàng 6,000 đ
LT1190 Module LED 2 bóng trắng LOTO Module LED 2 bóng trắng LOTO Còn hàng 2,500 đ
1187 Module 3 bóng-2709-12V JS Module 3 bóng-2709-12V JS Còn hàng 1,650 đ
LR1202 Module 1 bóng 6113 ĐỎ COB 6 Tim Module 1 bóng 6113 ĐỎ COB 6 Tim Còn hàng 1,550 đ
LT0129 LED 3 bóng 7115 LT 1.5w SMD2835 TRẮNG LED 3 bóng 7115 LT 1.5w SMD2835 TRẮNG Còn hàng 1,950 đ
XT1075 Module 3 bóng Hồng Module 3 bóng Hồng Còn hàng 1,200 đ
XG077 Module 1 bóng rọi RGB 1.5w 12v Module 1 bóng rọi RGB 1.5w 12v Còn hàng 4,800 đ
XG1209 Module 1 bóng rọi COLD WHITE Module 1 bóng rọi COLD WHITE Còn hàng 2,700 đ
LR797G Module 3 bóng đúc 6113 LÁ tim 2835 LR Module 3 bóng đúc 6113 LÁ tim 2835 LR Còn hàng 1,100 đ
CA1298 Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG ẤM tim 2835 HC Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG ẤM tim 2835 HC Còn hàng 1,000 đ
CA1090 Module 3 bóng ĐỎ SMD2835 6011-A len đục HC Module 3 bóng ĐỎ SMD2835 6011-A len đục HC Còn hàng 1,350 đ
LR1358WW Module 3 bóng Trắng ấm SMD2835 6113-A len đục LR Module 3 bóng Trắng ấm SMD2835 6113-A len đục LR Còn hàng 950 đ
LR1359W Module 3 bóng Trắng SMD2835 6113-A len đục LR Module 3 bóng Trắng SMD2835 6113-A len đục LR Còn hàng 950 đ
LR1360Y Module 3 bóng Vàng SMD2835 6113-A len đục LR Module 3 bóng Vàng SMD2835 6113-A len đục LR Còn hàng 1,050 đ
LR1361R Module 3 bóng Đỏ SMD2835 6113-A len đục LR Module 3 bóng Đỏ SMD2835 6113-A len đục LR Còn hàng 1,000 đ
CA1364WW Module 2 bóng 4211 trắng ấm tim 2835 Module 2 bóng 4211 trắng ấm tim 2835 Còn hàng 1,100 đ
LR1366G Module 3 bóng LÁ SMD2835 6113-A len đục LR Module 3 bóng LÁ SMD2835 6113-A len đục LR Còn hàng 1,000 đ
LR1367B Module 3 bóng Dương SMD2835 6113-A len đục LR Module 3 bóng Dương SMD2835 6113-A len đục LR Còn hàng 1,000 đ
JS1410 Module 4 bóng lồi chống nước 3535 trắng tim 2835 JS Module 4 bóng lồi chống nước 3535 trắng tim 2835 JS Còn hàng 3,500 đ
LR1394W Module 4 bóng Trắng 3535 JIYI Module 4 bóng Trắng 3535 JIYI Còn hàng 2,550 đ
HN1090 Module 3 bóng trắng tim 6011 len đục HC Module 3 bóng trắng tim 6011 len đục HC Còn hàng 1,100 đ
XT1358WW Module 3 bóng Trắng ấm SMD2835 6113-A len đục HC Module 3 bóng Trắng ấm SMD2835 6113-A len đục HC Còn hàng 950 đ
XT1360Y Module 3 bóng Vàng SMD2835 6113-A len đục HC Module 3 bóng Vàng SMD2835 6113-A len đục HC Còn hàng 1,050 đ
AH1090 Module 3 bóng trắng tim 6011 len đục HC Module 3 bóng trắng tim 6011 len đục HC Còn hàng 1,100 đ
LR10007 LED 1 bóng đúc LR 4829 TRẮNG 1,5w rọi 2835 LED 1 bóng đúc LR 4829 TRẮNG 1,5w rọi 2835 Còn hàng 1,900 đ
AH1189 Module LED ARGB 3 bóng 7517 fullcolor IC8206 HC Module LED ARGB 3 bóng 7517 fullcolor IC8206 HC Còn hàng 7,000 đ
CAN1090 Module 3 bóng trắng tim 6011 len đục HC Module 3 bóng trắng tim 6011 len đục HC Còn hàng 1,100 đ
AH1358WW Module 3 bóng Trắng ấm SMD2835 6113-A len đục HC Module 3 bóng Trắng ấm SMD2835 6113-A len đục HC Còn hàng 950 đ
CA1187 Module 3 bóng trắng SMD2835-2909-12V HC Module 3 bóng trắng SMD2835-2909-12V HC Còn hàng 1,450 đ
1189 LED F5 12V DƯƠNG HC LED F5 12V DƯƠNG HC Vui lòng liên hệ Liên hệ
1190 LED F5 12V DƯƠNG HC LED F5 12V DƯƠNG HC Vui lòng liên hệ Liên hệ
100310008 Module 6 tim trắng 6918 len phủ mờ dài 5730 Module 6 tim trắng 6918 len phủ mờ dài 5730 Vui lòng liên hệ 4,000 đ
100310125 LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 DƯƠNG LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 DƯƠNG Vui lòng liên hệ 1,350 đ
100310128 LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 VÀNG đậm LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 VÀNG đậm Vui lòng liên hệ 1,400 đ
100310129 LED 3 bóng 7115 LT 1.5w SMD2835 TRẮNG LED 3 bóng 7115 LT 1.5w SMD2835 TRẮNG Vui lòng liên hệ 2,200 đ
100310133 LED 3 bóng LT 1.5w 7515 RGB LED 3 bóng LT 1.5w 7515 RGB Vui lòng liên hệ 3,000 đ
100310138 LED 1 bóng LT 5032 1.5W SMD2835 TRẮNG LED 1 bóng LT 5032 1.5W SMD2835 TRẮNG Vui lòng liên hệ 2,700 đ
100310155 Module 3 bóng 3609 Trắng tim 5054 Module 3 bóng 3609 Trắng tim 5054 Vui lòng liên hệ 1,300 đ
1023 Module 6 tim trắng HC Module 6 tim trắng HC Vui lòng liên hệ 3,500 đ
1031 Module 3 bóng 6012 TRẮNG ẤM 1.5w STW Module 3 bóng 6012 TRẮNG ẤM 1.5w STW Vui lòng liên hệ 1,100 đ
1037 LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 HỒNG LED 3 bóng LT super 1.5w SMD2835 6012 HỒNG Vui lòng liên hệ 1,450 đ
1053 Module 2 bóng nhí 2607 WW tim 2835  JS-5 Module 2 bóng nhí 2607 WW tim 2835 JS-5 Vui lòng liên hệ Liên hệ
1055 Module 4 bóng 3636 TRẮNG tim 5054 PR Module 4 bóng 3636 TRẮNG tim 5054 PR Vui lòng liên hệ 1,950 đ
1058 Module 1 bóng 2545 LT LÁ 1.5w 12V IP66 Module 1 bóng 2545 LT LÁ 1.5w 12V IP66 Vui lòng liên hệ 2,750 đ
1059 Module 1 bóng 2545 LT VÀNG 1.5w 12V IP66 Module 1 bóng 2545 LT VÀNG 1.5w 12V IP66 Vui lòng liên hệ 2,750 đ
1069 Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG tim 2835 LUO Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG tim 2835 LUO Vui lòng liên hệ 950 đ
1070 Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG ẤM tim 2835 LUO Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG ẤM tim 2835 LUO Vui lòng liên hệ 1,000 đ
1071 Module 3 bóng đúc 6113 LÁ tim 2835 LUO Module 3 bóng đúc 6113 LÁ tim 2835 LUO Vui lòng liên hệ Liên hệ
1072 Module 3 bóng đúc 6113 VÀNG tim 2835 LUO Module 3 bóng đúc 6113 VÀNG tim 2835 LUO Vui lòng liên hệ 1,200 đ
1073 Module 3 bóng đúc 6113 ĐỎ tim 2835 LUO Module 3 bóng đúc 6113 ĐỎ tim 2835 LUO Vui lòng liên hệ Liên hệ
1074 Module 3 bóng đúc 6113 DƯƠNG tim 2835 LUO Module 3 bóng đúc 6113 DƯƠNG tim 2835 LUO Vui lòng liên hệ 1,200 đ
1075 Module 3 bóng 7211 Hồng tim 5054 PR Module 3 bóng 7211 Hồng tim 5054 PR Vui lòng liên hệ Liên hệ
1076 Module 3 bóng 7211 Dương tim 5054 (2R) PR Module 3 bóng 7211 Dương tim 5054 (2R) PR Vui lòng liên hệ Liên hệ
1077 Module 3 bóng 7211 LÁ tim 5054 PR Module 3 bóng 7211 LÁ tim 5054 PR Vui lòng liên hệ Liên hệ
1079 Module 3 bóng 7512 RGB tim 5050 PR Module 3 bóng 7512 RGB tim 5050 PR Vui lòng liên hệ Liên hệ
1090 Module 3 bóng trắng tim 6011 len đục HC Module 3 bóng trắng tim 6011 len đục HC Vui lòng liên hệ 1,100 đ
1091 Module 1 bóng rọi LT 4931 TRẮNG 1.5w Module 1 bóng rọi LT 4931 TRẮNG 1.5w Vui lòng liên hệ 2,700 đ
1113 Module 1 bóng MINI COB LT 4007 TRẮNG 6 tim Module 1 bóng MINI COB LT 4007 TRẮNG 6 tim Vui lòng liên hệ 1,700 đ
881 Module 1 bóng JS 4830 Trắng rọi 3030 HP Module 1 bóng JS 4830 Trắng rọi 3030 HP Vui lòng liên hệ 1,900 đ
893 Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG JY LR Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG JY LR Vui lòng liên hệ 1,350 đ
HTL001 Module 1 bóng 4230 WW rọi 3030 HC Module 1 bóng 4230 WW rọi 3030 HC Vui lòng liên hệ 2,400 đ
HTL072 Module 4 bóng 3636 TRẮNG tim 5054 JS Module 4 bóng 3636 TRẮNG tim 5054 JS Vui lòng liên hệ 1,900 đ
HTL078 Module 4 bóng 3636 WW tim 5054 JS Module 4 bóng 3636 WW tim 5054 JS Vui lòng liên hệ 2,000 đ
HTL080 Module 4 bóng 3636 Đỏ tim 5050 Module 4 bóng 3636 Đỏ tim 5050 Vui lòng liên hệ 2,860 đ
HTL084 Module 3 bóng 3609 Trắng tim 5730 Module 3 bóng 3609 Trắng tim 5730 Vui lòng liên hệ 1,250 đ
HTL085 Module 3 bóng 3609 trắng tim 5630 HC Module 3 bóng 3609 trắng tim 5630 HC Vui lòng liên hệ 1,690 đ
HTL091 Module 3 bóng 4512 Dương tim 5050 Module 3 bóng 4512 Dương tim 5050 Vui lòng liên hệ 1,400 đ
HTL092 Module 3 bóng 4512 lá tim 5050 Module 3 bóng 4512 lá tim 5050 Vui lòng liên hệ 2,080 đ
HTL094 Module 3 bóng 4512 trắng tim 5050 Module 3 bóng 4512 trắng tim 5050 Vui lòng liên hệ 1,560 đ
HTL095 Module 3 bóng 4512 Trắng tim 5054 Module 3 bóng 4512 Trắng tim 5054 Vui lòng liên hệ 1,300 đ
HTL097 Module 3 bóng 4512 WW tim 5050 Module 3 bóng 4512 WW tim 5050 Vui lòng liên hệ 1,820 đ
HTL1013 Module 1 bóng JS 4830 Trắng rọi 3030 Module 1 bóng JS 4830 Trắng rọi 3030 Vui lòng liên hệ 1,700 đ
HTL1021 Module 1 bóng LÁ rọi 3030 HC Module 1 bóng LÁ rọi 3030 HC Vui lòng liên hệ 2,500 đ
HTL145 Module 3 bóng 7512 RGB tim 5050 JS Module 3 bóng 7512 RGB tim 5050 JS Vui lòng liên hệ 1,900 đ
HTL154 Module 3 bóng 7211 Vàng tim 5050 Module 3 bóng 7211 Vàng tim 5050 Vui lòng liên hệ 2,600 đ
HTL157 Module 3 bóng 7512 Đỏ tim 5050 Module 3 bóng 7512 Đỏ tim 5050 Vui lòng liên hệ 2,080 đ
HTL532 Module 3 bóng 7512 WW tim 5050 Module 3 bóng 7512 WW tim 5050 Vui lòng liên hệ 1,820 đ
HTL5551 Module 3 Bóng 7512 full color IC1903 12v tim 5050 Module 3 Bóng 7512 full color IC1903 12v tim 5050 Vui lòng liên hệ 8,500 đ
HTL599 Module 2 bóng nhí 2607 Trắng tim 2835 JS-5 Module 2 bóng nhí 2607 Trắng tim 2835 JS-5 Vui lòng liên hệ 1,150 đ
HTL089 Module 4 bóng đúc tim 5630 HC Module 4 bóng đúc tim 5630 HC Vui lòng liên hệ 6,890 đ
HTL093 Module 3 bóng 4512 lá tim 5054 HC Module 3 bóng 4512 lá tim 5054 HC Vui lòng liên hệ 2,080 đ
HTL096 Module 3 bóng 4512 trắng tim 5054 HC Module 3 bóng 4512 trắng tim 5054 HC Vui lòng liên hệ 1,100 đ
HTL099 Module 3 bóng 4512 WW tim 5054 HC Module 3 bóng 4512 WW tim 5054 HC Vui lòng liên hệ 1,950 đ
JS1299 Module 3 bóng đỏ SMD2835-2709-12V JS Module 3 bóng đỏ SMD2835-2709-12V JS Vui lòng liên hệ Liên hệ
HTL708 Module 3 bóng 7211 W tim 5054 JS Module 3 bóng 7211 W tim 5054 JS Vui lòng liên hệ 950 đ
HTL773 Module 4 bóng 3535 trắng lồi 1.5w 150lm tim 5730 Module 4 bóng 3535 trắng lồi 1.5w 150lm tim 5730 Vui lòng liên hệ 4,200 đ
HTL793 Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG ẤM tim 2835 LR Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG ẤM tim 2835 LR Vui lòng liên hệ 1,000 đ
HTL795 Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG tim 2835 len đục LR Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG tim 2835 len đục LR Vui lòng liên hệ 1,000 đ
HTL796 Module 3 bóng đúc 6113 ĐỎ  tim 2835 LR Module 3 bóng đúc 6113 ĐỎ tim 2835 LR Vui lòng liên hệ 1,200 đ
HTL797 Module 3 bóng đúc 6113 LÁ  tim 2835 LR Module 3 bóng đúc 6113 LÁ tim 2835 LR Vui lòng liên hệ 1,100 đ
HTL799 Module 3 bóng đúc 6113 VÀNG ĐẬM tim 2835 LR Module 3 bóng đúc 6113 VÀNG ĐẬM tim 2835 LR Vui lòng liên hệ 1,100 đ
HTL886 Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG JiYi HC Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG JiYi HC Vui lòng liên hệ 1,350 đ
XT0091 Module 1 bóng  4830 Trắng tim 3030 HC-15 len thấp Module 1 bóng 4830 Trắng tim 3030 HC-15 len thấp Vui lòng liên hệ 2,100 đ
HTL965 Module 1 bóng JS 4230 TRẮNG 1,5w rọi 3030 Module 1 bóng JS 4230 TRẮNG 1,5w rọi 3030 Vui lòng liên hệ 2,000 đ
HTL073 Module 4 bóng 3636 TRẮNG tim 5054 HC Module 4 bóng 3636 TRẮNG tim 5054 HC Vui lòng liên hệ 1,900 đ
HTL996 Module 1 bóng 4230 TRẮNG 1,5w rọi 3030 HP Module 1 bóng 4230 TRẮNG 1,5w rọi 3030 HP Vui lòng liên hệ 2,400 đ
1128 Module 4 bóng 3535 ĐỎ lồi 1.5w 150lm tim 5730 HC Module 4 bóng 3535 ĐỎ lồi 1.5w 150lm tim 5730 HC Vui lòng liên hệ 4,000 đ
1129 Module 3 bóng đúc 6114 VÀNG ĐẬM HC Module 3 bóng đúc 6114 VÀNG ĐẬM HC Vui lòng liên hệ 1,400 đ
1135 Module 3 bóng 6113 TRẮNG tim 2835 HC Module 3 bóng 6113 TRẮNG tim 2835 HC Vui lòng liên hệ 1,300 đ
1136 Module 3 bóng 6113 TRẮNG ẤM tim 2835 HC Module 3 bóng 6113 TRẮNG ẤM tim 2835 HC Vui lòng liên hệ 1,150 đ
1137 Module 3 bóng VÀNG ĐẬM tim 6113 HC Module 3 bóng VÀNG ĐẬM tim 6113 HC Vui lòng liên hệ 1,350 đ
1138 Module 3 bóng DƯƠNG tim 6113 HC Module 3 bóng DƯƠNG tim 6113 HC Vui lòng liên hệ Liên hệ
HTL149 Module 3 bóng 7512 Trắng tim 5054 JS-1 Module 3 bóng 7512 Trắng tim 5054 JS-1 Vui lòng liên hệ 1,430 đ
1139 LED 3 bóng 7115 LT 1.5w SMD2835 ultrasonic TRẮNG LED 3 bóng 7115 LT 1.5w SMD2835 ultrasonic TRẮNG Vui lòng liên hệ 2,700 đ
1150 LED 3 bóng 7516 LT SMD5050 ultrasonic RGB LED 3 bóng 7516 LT SMD5050 ultrasonic RGB Vui lòng liên hệ 3,200 đ
HTL163 Module 3 bóng đúc TRẮNG 6113 tim 2835 HC Module 3 bóng đúc TRẮNG 6113 tim 2835 HC Vui lòng liên hệ 1,250 đ
1166 Module 1 bóng MINI COB LT 2807 trắng ẤM 3 tim Module 1 bóng MINI COB LT 2807 trắng ẤM 3 tim Vui lòng liên hệ 1,150 đ
1175 Module 3 bóng đúc 6113 DƯƠNG tim 2835 HC Module 3 bóng đúc 6113 DƯƠNG tim 2835 HC Vui lòng liên hệ 1,150 đ
HTL150 Module 3 bóng trắng tim 5054 HC Module 3 bóng trắng tim 5054 HC Vui lòng liên hệ 1,100 đ
HTL156 Module 3 bóng WW tim 5054 HC Module 3 bóng WW tim 5054 HC Vui lòng liên hệ 1,200 đ
LT0138 LED 1 bóng LT 5032 1.5W SMD2835 TRẮNG LED 1 bóng LT 5032 1.5W SMD2835 TRẮNG Vui lòng liên hệ 2,500 đ
100110077 LED F5-9MM-12V-W LED F5-9MM-12V-W Vui lòng liên hệ 6,500 đ
1003100011 Module 3 bóng trắng 6914 len đục trong 2835 Module 3 bóng trắng 6914 len đục trong 2835 Vui lòng liên hệ 2,600 đ
100310007 Module 3 bóng trắng 6914 len đục mờ 2835 Module 3 bóng trắng 6914 len đục mờ 2835 Vui lòng liên hệ 2,500 đ
100310058 3 bóng đúc 2835 super 1360 1.5w TRẮNG 3 bóng đúc 2835 super 1360 1.5w TRẮNG Vui lòng liên hệ 2,210 đ
100310059 3 bóng đúc 2835 super 1360 1.5w TRẮNG ẤM 3 bóng đúc 2835 super 1360 1.5w TRẮNG ẤM Vui lòng liên hệ 2,210 đ
100310060 3 bóng đúc 2835 super 1360 1.5w ĐỎ 3 bóng đúc 2835 super 1360 1.5w ĐỎ Vui lòng liên hệ 1,700 đ
100310061 3 bóng đúc 2835 super 1360 1.5w LÁ 3 bóng đúc 2835 super 1360 1.5w LÁ Vui lòng liên hệ 1,700 đ
100310062 3 bóng đúc 2835 super 1360 1.5w DƯƠNG 3 bóng đúc 2835 super 1360 1.5w DƯƠNG Vui lòng liên hệ 1,700 đ
100310103 Module 3 bóng 3609 Trắng tim 5054 HC Module 3 bóng 3609 Trắng tim 5054 HC Vui lòng liên hệ 1,200 đ
100310104 Module 3 bóng 3609 5054 Đỏ HC Module 3 bóng 3609 5054 Đỏ HC Vui lòng liên hệ 1,100 đ
100310105 Module 3 bóng 3609 LÁ tim 5054 Module 3 bóng 3609 LÁ tim 5054 Vui lòng liên hệ 2,000 đ
100310106 Module 3 bóng 3609 Dương tim 5054 Module 3 bóng 3609 Dương tim 5054 Vui lòng liên hệ 2,000 đ
100310107 Module 3 bóng 3609 WW tim 5054 Module 3 bóng 3609 WW tim 5054 Vui lòng liên hệ 2,000 đ
100310108 Module 3 bóng 3609 Vàng tim 5054 Module 3 bóng 3609 Vàng tim 5054 Vui lòng liên hệ 2,000 đ
100410006 Module 4 bóng đúc trắng 4040 len mờ 2835 Module 4 bóng đúc trắng 4040 len mờ 2835 Vui lòng liên hệ 5,850 đ
HTL058 Module 3 bóng HQ TRẮNG HC Module 3 bóng HQ TRẮNG HC Vui lòng liên hệ 9,500 đ
HTL161 Module 3 bóng đỏ tim 5630 HC Module 3 bóng đỏ tim 5630 HC Vui lòng liên hệ 1,820 đ
HTL162 Module 3 bóng đúc ĐỎ HC Module 3 bóng đúc ĐỎ HC Vui lòng liên hệ 1,350 đ
HTL164 Module 3 bóng đúc TRẮNG ẤM HC Module 3 bóng đúc TRẮNG ẤM HC Vui lòng liên hệ 1,350 đ
HTL653 Module 3 bóng 7512 Lá tim 5054 Module 3 bóng 7512 Lá tim 5054 Vui lòng liên hệ 1,690 đ
HTL655 Module 3 bóng 3609 đỏ tim 5730 Module 3 bóng 3609 đỏ tim 5730 Vui lòng liên hệ 1,400 đ
HTL552 Module 4 bóng trắng lồi 1.5w 150lm 45*45 HC Module 4 bóng trắng lồi 1.5w 150lm 45*45 HC Vui lòng liên hệ 4,000 đ
HTL556 Module 4 bóng trắng tim 5050 HC Module 4 bóng trắng tim 5050 HC Vui lòng liên hệ 2,860 đ
HTL565 Module 3 bóng 4512 RGB HC Module 3 bóng 4512 RGB HC Vui lòng liên hệ 2,470 đ
HTL571 Module 3 bóng 3609 đỏ tim 5730 HC Module 3 bóng 3609 đỏ tim 5730 HC Vui lòng liên hệ 1,950 đ
HTL613 Module 4 bóng dương tim 5054 HC Module 4 bóng dương tim 5054 HC Vui lòng liên hệ 2,990 đ
HTL1239 Module 3 bóng đúc 6113 LÁ  tim 2835 Module 3 bóng đúc 6113 LÁ tim 2835 Vui lòng liên hệ 1,200 đ
LR793WW Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG ẤM tim 2835 LR Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG ẤM tim 2835 LR Vui lòng liên hệ 1,000 đ
1243 Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG tim 2835 HC Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG tim 2835 HC Vui lòng liên hệ 1,000 đ
LR795W Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG tim 2835 len đục LR Module 3 bóng đúc 6113 TRẮNG tim 2835 len đục LR Vui lòng liên hệ 1,000 đ
LR798B Module 3 bóng đúc 6113 DƯƠNG tim 2835 LR Module 3 bóng đúc 6113 DƯƠNG tim 2835 LR Vui lòng liên hệ 1,200 đ
LR799Y Module 3 bóng đúc 6113 VÀNG ĐẬM tim 2835 LR Module 3 bóng đúc 6113 VÀNG ĐẬM tim 2835 LR Vui lòng liên hệ 1,100 đ
1258 Module 1 bóng HC 4830 Trắng rọi 3030 HP Module 1 bóng HC 4830 Trắng rọi 3030 HP Vui lòng liên hệ Liên hệ
1259 Module 3 bóng-2709-12V HC Module 3 bóng-2709-12V HC Vui lòng liên hệ Liên hệ
1273 Module 3 bóng đúc 6113 HỒNG tim 2835 HC Module 3 bóng đúc 6113 HỒNG tim 2835 HC Vui lòng liên hệ Liên hệ
LR796R Module 3 bóng đúc 6113 ĐỎ  tim 2835 LR Module 3 bóng đúc 6113 ĐỎ tim 2835 LR Vui lòng liên hệ 1,100 đ
JS1293 Module 3 bóng trắng ấm SMD2835-2909-12V JS Module 3 bóng trắng ấm SMD2835-2909-12V JS Vui lòng liên hệ 1,650 đ
JS1294 Module 1 bóng rọi trắng ấm Module 1 bóng rọi trắng ấm Vui lòng liên hệ Liên hệ
CA1296 Module 3 bóng đúc 6113 ĐỎ  tim 2835 HC Module 3 bóng đúc 6113 ĐỎ tim 2835 HC Vui lòng liên hệ 1,100 đ
CA1297 Module 3 bóng đúc 6113 VÀNG ĐẬM tim 2835 HC Module 3 bóng đúc 6113 VÀNG ĐẬM tim 2835 HC Vui lòng liên hệ Liên hệ
CA1299 Module 3 bóng đỏ SMD2835-2709-12V HC Module 3 bóng đỏ SMD2835-2709-12V HC Vui lòng liên hệ Liên hệ
NL1362 Module 3 bóng trắng ấm  SamSung SS2835 Module 3 bóng trắng ấm SamSung SS2835 24T Vui lòng liên hệ 8,700 đ
CA1370 Module 3 bóng trắng tim 6011 HC len đục Module 3 bóng trắng tim 6011 HC len đục Vui lòng liên hệ 1,200 đ
LR1363W Module 3 bóng Hồng SMD 2835 6113-A len đục Module 3 bóng Hồng SMD 2835 6113-A len đục Vui lòng liên hệ Liên hệ
LT1294 Module 1 bóng rọi trắng Module 1 bóng rọi trắng Vui lòng liên hệ Liên hệ
LT1447 Module 3 bóng 2835 trắng mini 2809 Module 3 bóng 2835 trắng mini 2809 Vui lòng liên hệ Liên hệ
NW1469 Module LED 3 bóng HQ 2835 sáng trắng Module LED 3 bóng HQ 2835 sáng trắng 36T Vui lòng liên hệ 7,300 đ
HN1358WW Module 3 bóng Trắng ấm SMD2835 6113-A len đục HC Module 3 bóng Trắng ấm SMD2835 6113-A len đục HC Vui lòng liên hệ 950 đ
XT145 Module 3 bóng 7512 RGB tim 5050 HC Module 3 bóng 7512 RGB tim 5050 HC Vui lòng liên hệ 2,000 đ
Tấm LED màn hình Xem danh mục
1078 P10 full in 2727 YLR/MST HC P10 full in 2727 YLR/MST HC 12T Còn hàng 125,000 đ
1080 P10 full in 3528 HC P10 full in 3528 HC 12T Còn hàng 145,000 đ
122910143 P10 đỏ DIP ILK 320*160 P10 đỏ DIP ILK 320*160 12T Còn hàng 132,000 đ
122910144 P10 TRẮNG ILK 320*160 P10 TRẮNG ILK 320*160 12T Còn hàng 155,000 đ
122910145 P10 LÁ ILK 320*160 P10 LÁ ILK 320*160 12T Còn hàng 155,000 đ
122910146 P10 DƯƠNG ILK 320*160 P10 DƯƠNG ILK 320*160 12T Còn hàng 155,000 đ
122910147 P10 VÀNG ILK 320*160 P10 VÀNG ILK 320*160 12T Còn hàng 160,000 đ
123010115 P10 full out 4s 3535 LLR P10 full out 4s 3535 LLR 12T Còn hàng 175,000 đ
123110116 P10 full in LLR 3528 P10 full in LLR 3528 12T Còn hàng 120,000 đ
HTL458 P3 full in GKGD 2121 M1920Hz P3 full in GKGD 2121 M1920Hz 24T Còn hàng 260,000 đ
HTL588 P10 full out GKGD 2727 M1920Hz P10 full out GKGD 2727 M1920Hz 12T Còn hàng 250,000 đ
HTL672 P2.5 full in GKGD 2121 M1920Hz P2.5 full in GKGD 2121 M1920Hz 24T Còn hàng 380,000 đ
HTL728 P4 full out GKGD 1921 M1920Hz P4 full out GKGD 1921 M1920Hz 24T Còn hàng 350,000 đ
HTL754 P5 full in LLR 2121 P5 full in LLR 2121 12T Còn hàng 170,000 đ
HTL944 P10 3 màu LLR P10 3 màu LLR 12T Còn hàng 170,000 đ
HTL964 P5 full out GKGD 1921 M1920Hz P5 full out GKGD 1921 M1920Hz 24T Còn hàng 305,000 đ
HTL988 P3 full in Qiangli  HC P3 full in Qiangli HC 12T Còn hàng 380,000 đ
1132 P10 đỏ SMD ILK P10 đỏ SMD ILK 24T Còn hàng 105,000 đ
HTL445 P10 Dương GKGD P10 Dương GKGD 12T Còn hàng 135,000 đ
1146 P5 full in 1515 JG P5 full in 1515 JG 12T Còn hàng 210,000 đ
HTL710 P10 full out HC P10 full out HC Còn hàng 175,000 đ
GK1293 P3 full out GKGD 1415 M1920Hz P3 full out GKGD 1415 M1920Hz 12T Còn hàng 475,000 đ
GK1239 P3 full in GKGD 2121 M1920Hz P3 full in GKGD 2121 M1920Hz 12T Còn hàng 210,000 đ
GK1240 P4 full in GKGD 160*320 1920Hz P4 full in GKGD 160*320 1920Hz 12T Còn hàng 255,000 đ
GK1241 P2.5 full in GKGD 2121 M1920Hz P2.5 full in GKGD 2121 M1920Hz 12T Còn hàng 345,000 đ
GK1242 P5 full out GKGD 1921 M1920Hz P5 full out GKGD 1921 M1920Hz 12T Còn hàng 285,000 đ
LLR1277 P10 full in LLR P10 full in LLR 12T Còn hàng 110,000 đ
MA1350 P10 đỏ SMD MA 8IC P10 đỏ SMD MA 8IC 6T Còn hàng 80,000 đ
MA1351 P10 đỏ DIP MA 8IC P10 đỏ DIP MA 8IC 6T Còn hàng 110,000 đ
MA1352 P10 LÁ MA 8IC P10 LÁ MA 8IC 6T Còn hàng 130,000 đ
TH1367 P5 full out GKGD HC 1921, IC2037+ zoong, cáp nguồn, cáp bus P5 full out GKGD HC 1921, IC2037+ zoong, cáp nguồn, cáp bus 24T Còn hàng 290,000 đ
GK1380 P2.5 full in GKGD 2020 H3840Hz P2.5 full in GKGD 2020 H3840Hz 12T Còn hàng 450,000 đ
GK1381 P3 full in GKGD 2020 H3840Hz P3 full in GKGD 2020 H3840Hz 12T Còn hàng 265,000 đ
MA1395 P10 VÀNG MA P10 VÀNG MA 6T Còn hàng 130,000 đ
GK1239D P3-M full in GKGD SMD2020 đồng 1920hz 192*192 P3-M full in GKGD SMD2020 đồng 1920hz 192*192 12T Còn hàng 215,000 đ
GK1241D P2.5-M full in GKGD SMD2020 đồng 1920Hz P2.5-M full in GKGD SMD2020 đồng 1920Hz 12T Còn hàng 370,000 đ
GK1241LK P2.5 full in GKGD lưỡng kim 2121 M1920Hz P2.5 full in GKGD lưỡng kim 2121 M1920Hz 12T Còn hàng 345,000 đ
GK1242LK P5 full out GKGD 1921 lưỡng kim M1920Hz P5 full out GKGD 1921 lưỡng kim M1920Hz 12T Còn hàng 260,000 đ
GK1240LK P4 full in GKGD lưỡng kim 2020 M1920hz P4 full in GKGD lưỡng kim 2020 M1920hz 12T Còn hàng 260,000 đ
GK1293LK P3 full out GKGD SMD1415 lưỡng kim M1920Hz 192*192 P3 full out GKGD SMD1415 lưỡng kim M1920Hz 192*192 12T Còn hàng 440,000 đ
GK1380D P2.5-H full in GKGD SMD2020 đồng 3840hz 160*320 P2.5-H full in GKGD SMD2020 đồng 3840hz 160*320 12T Còn hàng 435,000 đ
GK1381D P3-H full in GKGD SMD2020 đồng 3840hz 192*192 P3-H full in GKGD SMD2020 đồng 3840hz 192*192 12T Còn hàng 270,000 đ
VA1239D P3-M full in GKGD SMD2020 đồng 1920hz 192*192 P3-M full in GKGD SMD2020 đồng 1920hz 192*192 12T Còn hàng 220,000 đ
GK1542LK P4 full out GKGD vát 45 độ 1921 lưỡng kim M1920Hz P4 full out GKGD vát 45 độ 1921 lưỡng kim M1920Hz 12T Còn hàng 375,000 đ
VA1284D P2.5-M full in 160*320 HC SMD1515 đồng 1920Hz P2.5-M full in 160*320 HC SMD1515 đồng 1920Hz 12T Còn hàng 340,000 đ
TH1242LK P5-M full out GKGD 1920hz SMD lưỡng kim 1921 HC P5-M full out GKGD 1920hz SMD lưỡng kim 1921 HC 12T Còn hàng 275,000 đ
GK1446D P2-H full in GKGD SMD1515 đồng 3840hz P2-H full in GKGD SMD1515 đồng 3840hz 12T Còn hàng 530,000 đ
1042 P10 full out 4s 2727 CS P10 full out 4s 2727 CS 12T Vui lòng liên hệ 205,000 đ
1202910003 P10 Đỏ Cailiang+dây bus+dây điện BH: 12th P10 Đỏ Cailiang+dây bus+dây điện BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ 105,000 đ
1202910004 P10 Lá + cáp nguồn + dây bus BH: 12th P10 Lá + cáp nguồn + dây bus BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ 130,000 đ
1202910005 P10 Trắng P10 Trắng Vui lòng liên hệ 120,000 đ
123110006 P5 full in YLR kèm dây bus, dây điện, nam châm BH: 12th P5 full in YLR kèm dây bus, dây điện, nam châm BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ 175,000 đ
894 P4 full out GKGD 1921 M1920Hz HC P4 full out GKGD 1921 M1920Hz HC 12T Vui lòng liên hệ 425,000 đ
HTL10002 P10 ĐỎ + dây bus + dây điện BH: 12th P10 ĐỎ + dây bus + dây điện BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ Liên hệ
HTL1012 P10 full out 8s 2727 CS nam châm, cáp nguồn, cáp bus BH: 12th P10 full out 8s 2727 CS nam châm, cáp nguồn, cáp bus BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ 145,000 đ
HTL422 P5 full in GKGD 2121 M1920Hz P5 full in GKGD 2121 M1920Hz 24T Vui lòng liên hệ 235,000 đ
HTL444 P10 3 màu DIP + cáp nguồn + dây bus BH: 12th P10 3 màu DIP + cáp nguồn + dây bus BH: 12th 6T Vui lòng liên hệ 185,000 đ
HTL447 P10 full in 3528 YLR-Nam châm-dây nguồn-dây bus BH: 12th P10 full in 3528 YLR-Nam châm-dây nguồn-dây bus BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ 110,000 đ
HTL452 P10 trắng GKGD P10 trắng GKGD 12T Vui lòng liên hệ 182,000 đ
HTL455 P10 đỏ DIP GKGD+cáp nguồn+dây bus BH: 24th P10 đỏ DIP GKGD+cáp nguồn+dây bus BH: 24th 12T Vui lòng liên hệ 120,000 đ
HTL462 P5 full out GKGD 2727 M1920Hz P5 full out GKGD 2727 M1920Hz 12T Vui lòng liên hệ 325,000 đ
HTL590 P10 đỏ SMD GKGD + cáp nguồn + dây bus BH: 24th P10 đỏ SMD GKGD + cáp nguồn + dây bus BH: 24th 12T Vui lòng liên hệ 125,000 đ
HTL615 P4 full in GKGD 2121 M1920Hz P4 full in GKGD 2121 M1920Hz 24T Vui lòng liên hệ 310,000 đ
HTL716 P4 full in Qiangli P4 full in Qiangli 24T Vui lòng liên hệ 310,000 đ
TH1241D P2.5-M full in 160*320 HC SMD2020 đồng 1920hz P2.5-M full in 160*320 HC SMD2020 đồng 1920hz 12T Vui lòng liên hệ 370,000 đ
HTL985 P4 full in GKGD 2121 M1920Hz HC P4 full in GKGD 2121 M1920Hz HC 12T Vui lòng liên hệ 295,000 đ
P10RGHC1123 P10 3 màu 3535 HC + nam châm + dây bus + dây điện BH: 12th P10 3 màu 3535 HC + nam châm + dây bus + dây điện BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ 210,000 đ
1126 P3 full out GKGD zoong, cáp nguồn, dây bus BH:12th P3 full out GKGD zoong, cáp nguồn, dây bus BH:12th 12T Vui lòng liên hệ 490,000 đ
HTL449 P10 full out YLR 3535 P10 full out YLR 3535 6T Vui lòng liên hệ 195,000 đ
1142 P10 full in 2727 SMD JG kèm cáp bus+dây điện+ nam châm BH: 12th P10 full in 2727 SMD JG kèm cáp bus+dây điện+ nam châm BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ 135,000 đ
HTL809 P5 full out GKGD 1921 M1920Hz HC P5 full out GKGD 1921 M1920Hz HC 12T Vui lòng liên hệ 300,000 đ
HTL946 P5 full in LLR HC P5 full in LLR HC 12T Vui lòng liên hệ 220,000 đ
HTL812 P3 in GKGD tim xanh HC kèm nam châm, dây nguồn, cáp bus BH: 12th P3 in GKGD tim xanh HC kèm nam châm, dây nguồn, cáp bus BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ 280,000 đ
HTL989 P3 full in GKGD 2121 M1920Hz HC P3 full in GKGD 2121 M1920Hz HC 12T Vui lòng liên hệ 190,000 đ
HTL451 P10 full in 3528 LLR HC P10 full in 3528 LLR HC 12T Vui lòng liên hệ 115,000 đ
GK1284 P2.5 full in GKGD 1515 M1920Hz P2.5 full in GKGD 1515 M1920Hz 12T Vui lòng liên hệ 345,000 đ
GK1285 P2.5-M full in 160*320 GKGD 1920hz SMD1515 P2.5-M full in 160*320 GKGD 1920hz SMD1515 12T Vui lòng liên hệ Liên hệ
HTL456 P10 đỏ HC+cáp nguồn+dây bus BH: 12th P10 đỏ HC+cáp nguồn+dây bus BH: 12th 6T Vui lòng liên hệ 110,000 đ
122910006 P10 3 màu YLR SMD 7179 + cáp nguồn + dây bus+ zoong BH: 12th P10 3 màu YLR SMD 7179 + cáp nguồn + dây bus+ zoong BH: 12th 6T Vui lòng liên hệ 145,000 đ
122910055 P10 3 màu SMD YLR + zoong + dây bus + dây điện BH: 12th P10 3 màu SMD YLR + zoong + dây bus + dây điện BH: 12th 6T Vui lòng liên hệ 221,000 đ
123110071 P10 full in 2727 YLR-Nam châm-dây nguồn-dây bus BH: 12th P10 full in 2727 YLR-Nam châm-dây nguồn-dây bus BH: 12th 6T Vui lòng liên hệ 130,000 đ
D5 P5 full D5 CAILIANG (P5) BH: 24th P5 full D5 CAILIANG (P5) BH: 24th 12T Vui lòng liên hệ 320,000 đ
CQ1211 P10 full out LLR HC + nam châm + cáp nguồn + dây bus BH :12th P10 full out LLR HC + nam châm + cáp nguồn + dây bus BH :12th 12T Vui lòng liên hệ 175,000 đ
VA1446D P2 full in GKGD SMD1515 đồng H3840Hz P2 full in GKGD SMD1515 đồng H3840Hz 12T Vui lòng liên hệ 545,000 đ
HTL674 P5 full out HC + zoong, cáp nguồn, dây bus P5 full out HC + zoong, cáp nguồn, dây bus Vui lòng liên hệ 350,000 đ
GK1251 P2-M full in GKGD 1920hz P2-M full in GKGD 1920hz 12T Vui lòng liên hệ 620,000 đ
ILK1278 P10 LÁ ILK 320*160 + cáp nguồn + cáp bus P10 LÁ ILK 320*160 + cáp nguồn + cáp bus 12T Vui lòng liên hệ Liên hệ
GK1292 P1.53 GKGD M1920hz 16*32 P1.53 GKGD M1920hz 16*32 12T Vui lòng liên hệ 1,150,000 đ
TH1461 P5 full in GKGD 160*320 P5 full in GKGD 160*320 12T Vui lòng liên hệ 190,000 đ
GK1437 P2.5-M full out GKGD 1920Hz P2.5-M full out GKGD 1920Hz 12T Vui lòng liên hệ 1,050,000 đ
GK1438 P2.5-H full out GKGD 3840Hz P2.5-H full out GKGD 3840Hz 12T Vui lòng liên hệ 1,050,000 đ
GK1446 P2-H full in GKGD 3840Hz P2-H full in GKGD 3840Hz 12T Vui lòng liên hệ 560,000 đ
VA1381 P3-H full in GKGD 3840hz HC P3-H full in GKGD 3840hz HC 12T Vui lòng liên hệ 250,000 đ
TH1446D P2-H full in GKGD SMD đồng 1515 3840hz 160*320 P2-H full in GKGD SMD đồng 1515 3840hz 160*320 12T Vui lòng liên hệ 545,000 đ
KT1525 Tấm P3.91-7.82 màn hình trong suốt 1000*1000mm huaxing1921 2500cd 3840hz HD-R5S Tấm P3.91-7.82 màn hình trong suốt 1000*1000mm huaxing1921 2500cd 3840hz HD-R5S Vui lòng liên hệ 11,500,000 đ
KT1526 Tấm P3.91-7.82 màn hình trong suốt 1000*1000mm nationstar1921 5000cd HD-R5S Tấm P3.91-7.82 màn hình trong suốt 1000*1000mm nationstar1921 5000cd HD-R5S Vui lòng liên hệ 15,200,000 đ
KT1527 Tấm P3.91-7.82 màn hình trong suốt 1000*500mm nationstar1921 5000cd HD-R5S Tấm P3.91-7.82 màn hình trong suốt 1000*500mm nationstar1921 5000cd HD-R5S Vui lòng liên hệ 8,700,000 đ
GK1530D P3.91-H full in 3840hz đồng P3.91-H full in 3840hz đồng 12T Vui lòng liên hệ 400,000 đ
GK1542 P4 full out GKGD vát 45 độ BH: 12 tháng P4 full out GKGD vát 45 độ BH: 12 tháng 12T Vui lòng liên hệ Liên hệ
CQ1242LK P5-M full out GKGD 1920hz SMD lưỡng kim 1921 HC P5-M full out GKGD 1920hz SMD lưỡng kim 1921 HC 12T Vui lòng liên hệ 285,000 đ
TH1241LK P2.5-M full in 160*320 HC SMD2020 lưỡng kim 1920hz kèm dây điện+ cáp bus+ nam châm BH:12th P2.5-M full in 160*320 HC SMD2020 lưỡng kim 1920hz kèm dây điện+ cáp bus+ nam châm BH:12th 12T Vui lòng liên hệ 345,000 đ
CQ1123 P10 3 màu YLR HC + nam châm + dây bus + dây điện BH: 12th P10 3 màu YLR HC + nam châm + dây bus + dây điện BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ 170,000 đ
TRA1241LK P2.5-M full in 160*320 HC SMD2020 lưỡng kim 1920hz kèm dây điện+ cáp bus+ nam châm BH:12th P2.5-M full in 160*320 HC SMD2020 lưỡng kim 1920hz kèm dây điện+ cáp bus+ nam châm BH:12th 12T Vui lòng liên hệ 345,000 đ
TH1380LK P2.5-H full in GKGD SMD2020 lưỡng kim 3840hz 160*320 kèm cáp nguồn+ cáp bus+ nam châm BH:12th P2.5-H full in GKGD SMD2020 lưỡng kim 3840hz 160*320 kèm cáp nguồn+ cáp bus+ nam châm BH:12th 12T Vui lòng liên hệ 390,000 đ
UL1556 P3.91-M full out UL1920hz 250*250 kèm cáp nguồn+ cáp bus BH: 12TH P3.91-M full out UL1920hz 250*250 kèm cáp nguồn+ cáp bus BH: 12TH 12T Vui lòng liên hệ 470,000 đ
UL1557 P3.91-H full out UL 3840hz 250*250 kèm cáp nguồn+ cáp bus BH: 12TH P3.91-H full out UL 3840hz 250*250 kèm cáp nguồn+ cáp bus BH: 12TH 12T Vui lòng liên hệ 500,000 đ
GK1239LK P3-M full in GKGD SMD2020 lưỡng kim 1920hz 192*192 P3-M full in GKGD SMD2020 lưỡng kim 1920hz 192*192 12T Vui lòng liên hệ Liên hệ
CQ10006 P5 full in YLR P5 full in YLR 12T Vui lòng liên hệ Liên hệ
Nguồn đèn LED Xem danh mục
1024 Nguồn 24V20A DSY Nguồn 24V20A DSY 12T Còn hàng 240,000 đ
1025 Nguồn 12V40A DSY Nguồn 12V40A DSY 12T Còn hàng 240,000 đ
1026 Nguồn 5V40A DSY Nguồn 5V40A DSY 12T Còn hàng 145,000 đ
1027 Nguồn 12V20A DSY Nguồn 12V20A DSY 12T Còn hàng 145,000 đ
1028 Nguồn 12V10A DSY Nguồn 12V10A DSY 12T Còn hàng 105,000 đ
1029 Nguồn 12V30A DSY Nguồn 12V30A DSY 12T Còn hàng 165,000 đ
113510140 Bộ hạ áp 9-36VDC ra 5V30A BN Bộ hạ áp 9-36VDC ra 5V30A BN Còn hàng 330,000 đ
113510141 Bộ hạ áp 9-36VDC ra 5V40A BN Bộ hạ áp 9-36VDC ra 5V40A BN Còn hàng 450,000 đ
113510142 Bộ hạ áp 9-36VDC ra 5V60A BN Bộ hạ áp 9-36VDC ra 5V60A BN Còn hàng 570,000 đ
113510156 Nguồn 5V80a (MQ) Nguồn 5V80a (MQ) 6T Còn hàng 370,000 đ
HTF1214 Nguồn 5V70A 350W ngoài trời HT Nguồn 5V70A 350W ngoài trời HT Còn hàng 195,000 đ
HTF1213 Nguồn 12V33A 400W ngoài trời HT Nguồn 12V33A 400W ngoài trời HT Còn hàng 185,000 đ
904 Nguồn đũa 12V3A HT Nguồn đũa 12V3A HT 12T Còn hàng 55,000 đ
HTL006 Nguồn 12v15a Chengliang Nguồn 12v15a Chengliang 24T Còn hàng 198,000 đ
HTL009 Nguồn 12v10a IP67 Chengliang Nguồn 12v10a IP67 Chengliang 24T Còn hàng 250,000 đ
HTL013 Nguồn 12v20A dày Chengliang Nguồn 12v20A dày Chengliang 24T Còn hàng 240,000 đ
HTL019 Nguồn 12v30a Chengliang Nguồn 12v30a Chengliang 24T Còn hàng 295,000 đ
HTL026 Nguồn 12V42A Chengliang Nguồn 12V42A Chengliang 24T Còn hàng 435,000 đ
HTL029 Nguồn 12v5a Chengliang Nguồn 12v5a Chengliang 24T Còn hàng 105,000 đ
HTL033 Nguồn 12v8.5a Chengliang Nguồn 12v8.5a Chengliang 24T Còn hàng 135,000 đ
HTL1005 Nguồn 12V33A ngoài trời TYY Nguồn 12V33A ngoài trời TYY 6T Còn hàng 125,000 đ
HTL1006 Nguồn 5V70A ngoài trời TYY Nguồn 5V70A ngoài trời TYY 6T Còn hàng 140,000 đ
HTL124 Nguồn 5v60a mỏng Chengliang Nguồn 5v60a mỏng Chengliang 24T Còn hàng 340,000 đ
HTL128 Nguồn 5V80A mỏng chengliang Nguồn 5V80A mỏng chengliang 12T Còn hàng 550,000 đ
HTL174 Nguồn 12v5a vỏ nhựa Nguồn 12v5a vỏ nhựa 12T Còn hàng 60,000 đ
DSY1286 Nguồn mỏng 5V60A-300W Nguồn mỏng 5V60A-300W 6T Còn hàng 235,000 đ
HTL562 Nguồn 5V10A LB Nguồn 5V10A LB 6T Còn hàng 110,000 đ
HTL766 Nguồn ống 12V16.7A HT Nguồn ống 12V16.7A HT 12T Còn hàng 170,000 đ
HTL767 Nguồn ống 12V25A HT Nguồn ống 12V25A HT 12T Còn hàng 240,000 đ
HTL768 Nguồn ống 12V33.4A HT Nguồn ống 12V33.4A HT 12T Còn hàng 250,000 đ
HTL772 Nguồn đũa 12V6A HT Nguồn đũa 12V6A HT 12T Còn hàng 75,000 đ
HTL966 Nguồn mỏng 12V10A chengliang Nguồn mỏng 12V10A chengliang 24T Còn hàng 145,000 đ
1140 Nguồn 12V33A ngoài trời NL HC Nguồn 12V33A ngoài trời NL HC 12T Còn hàng 185,000 đ
1159HT Nguồn 12V50A ngoài trời HT Nguồn 12V50A ngoài trời HT 12T Còn hàng 270,000 đ
1165 Nguồn 5V60A DSY Nguồn 5V60A DSY 12T Còn hàng 165,000 đ
113310097 12v16a BH: 24th 12v16a BH: 24th 24T Còn hàng 220,000 đ
1176 Nguồn tủ nội thất cao cấp 12V2A GC Nguồn tủ nội thất cao cấp 12V2A GC 6T Còn hàng 90,000 đ
1177 Nguồn tủ nội thất cao cấp 12V3A GC Nguồn tủ nội thất cao cấp 12V3A GC 6T Còn hàng 110,000 đ
1179 Nguồn tủ nội thất cao cấp 12V5A GC Nguồn tủ nội thất cao cấp 12V5A GC 6T Còn hàng 150,000 đ
1180 Nguồn tủ nội thất cao cấp 12V8.3A GC Nguồn tủ nội thất cao cấp 12V8.3A GC 6T Còn hàng 185,000 đ
113310094 12v10a ngoài trời nắp trượt BH: 24th 12v10a ngoài trời nắp trượt BH: 24th 24T Còn hàng 160,000 đ
NL1376 12V20A HC 12V20A HC 12T Còn hàng 145,000 đ
HTF1215 Nguồn 12V50A 600W ngoài trời HT Nguồn 12V50A 600W ngoài trời HT Còn hàng 290,000 đ
LR1256 Nguồn 12V33A JIYI ngoài trời LR Nguồn 12V33A JIYI ngoài trời LR 12T Còn hàng 135,000 đ
HTF1292 Nguồn 12V58A ngoài trời HT Nguồn 12V58A ngoài trời HT 12T Còn hàng 325,000 đ
AC1341 Nguồn dẹt 12V-25A (có quạt) Nguồn dẹt 12V-25A (có quạt) 6T Còn hàng 130,000 đ
AC1344 Nguồn dẹt 12V - 12.5A Nguồn dẹt 12V - 12.5A 6T Còn hàng 90,000 đ
AC1345 Nguồn đũa 12V- 5A Nguồn đũa 12V- 5A 6T Còn hàng 65,000 đ
NL1391 24V20A HC 24V20A HC 12T Còn hàng 270,000 đ
HTF1411 Nguồn dẹt 12V - 33.3A HT Nguồn dẹt 12V - 33.3A HT 6T Còn hàng 150,000 đ
HTF1412 Nguồn dẹt 12V - 16.7A HT Nguồn dẹt 12V - 16.7A HT 6T Còn hàng 120,000 đ
HTF1413 Nguồn dẹt 12V - 12.5A HT Nguồn dẹt 12V - 12.5A HT 6T Còn hàng 95,000 đ
HTF1414 Nguồn đũa 12V- 5A HT Nguồn đũa 12V- 5A HT 6T Còn hàng 65,000 đ
NL1457 Adapter 5V5A vỏ nhựa Adapter 5V5A vỏ nhựa 6T Còn hàng 65,000 đ
NL1458 Adapter 5V10A vỏ nhựa Adapter 5V10A vỏ nhựa 6T Còn hàng 130,000 đ
NL1459 Adapter 12V2A vỏ nhựa Adapter 12V2A vỏ nhựa 6T Còn hàng 50,000 đ
NL1460 Adapter 12V10A vỏ nhựa Adapter 12V10A vỏ nhựa 6T Còn hàng 135,000 đ
BN1547 Nguồn 5V40A 200W mỏng BINA Nguồn 5V40A 200W mỏng BINA 12T Còn hàng 165,000 đ
HT1425 Nguồn 12V 8.3A 100W HT Nguồn 12V 8.3A 100W HT 12T Còn hàng 85,000 đ
NL1025 Nguồn 12V40A 480W trong nhà HC BH:12th Nguồn 12V40A 480W trong nhà HC BH:12th 12T Còn hàng 240,000 đ
LR1569 Nguồn 5V70A 350W ngoài trời HT Nguồn 5V70A 350W ngoài trời HT 12T Còn hàng 145,000 đ
XT1512 Bộ hạ áp 5V30A 150W BH: 12 THÁNG Bộ hạ áp 5V30A 150W BH: 12 THÁNG 12T Còn hàng 290,000 đ
HN1341 Nguồn dẹt12V - 25A (có quạt) HC Nguồn dẹt12V - 25A (có quạt) HC 6T Còn hàng 120,000 đ
HN1340 Nguồn dẹt 12V - 33.3A 400W (có quạt) HC Nguồn dẹt 12V - 33.3A 400W (có quạt) HC 6T Còn hàng 140,000 đ
TE123 Nguồn 5V60A 300W trong nhà LB Nguồn 5V60A 300W trong nhà LB 6T Còn hàng 220,000 đ
TE564 Nguồn 12V30A 360W trong nhà LB Nguồn 12V30A 360W trong nhà LB 12T Còn hàng 190,000 đ
TE010 Nguồn 12V10A 120W trong nhà LB Nguồn 12V10A 120W trong nhà LB 12T Còn hàng 100,000 đ
TE016 Nguồn 12V20A 240W trong nhà LB Nguồn 12V20A 240W trong nhà LB 12T Còn hàng 155,000 đ
TE028 Nguồn 12V40A 480W trong nhà LB Nguồn 12V40A 480W trong nhà LB 12T Còn hàng 285,000 đ
TE970 Nguồn 24V20A 480W trong nhà LB Nguồn 24V20A 480W trong nhà LB 12T Còn hàng 290,000 đ
AC1590 Nguồn dẹt 12V - 25A HC Nguồn dẹt 12V - 25A HC 6T Còn hàng 115,000 đ
1043 Nguồn 12V30A NHỎ Nguồn 12V30A NHỎ 6T Vui lòng liên hệ 158,000 đ
1089 Nguồn 12V5A vỏ nhựa HN Nguồn 12V5A vỏ nhựa HN 12T Vui lòng liên hệ 70,000 đ
1092 Nguồn 12V33A nhôm chống mưa JIYI Nguồn 12V33A nhôm chống mưa JIYI 12T Vui lòng liên hệ 135,000 đ
1112 Nguồn 12V5A tổ ong (MQ) Nguồn 12V5A tổ ong (MQ) 12T Vui lòng liên hệ 80,000 đ
1117 5V60A mỏng HC ( MQ) BH:12th 5V60A mỏng HC ( MQ) BH:12th 12T Vui lòng liên hệ 270,000 đ
113310125 Nguồn 12V33a 400w ngoài trời Tyler Nguồn 12V33a 400w ngoài trời Tyler 12T Vui lòng liên hệ 150,000 đ
113510070 Nguồn 5V70A ngoài trời HT xám Nguồn 5V70A ngoài trời HT xám 12T Vui lòng liên hệ 180,000 đ
113510117 Nguồn 12V33A chống mưa HT xám Nguồn 12V33A chống mưa HT xám 6T Vui lòng liên hệ 180,000 đ
HTL625 Nguồn 5v80a mỏng renew Nguồn 5v80a mỏng renew 3T Vui lòng liên hệ 200,000 đ
889 Nguồn 12V33A HC (MQ) Nguồn 12V33A HC (MQ) 12T Vui lòng liên hệ 175,000 đ
HTL007 Nguồn 12v10a Chengliang Nguồn 12v10a Chengliang 24T Vui lòng liên hệ 145,000 đ
HTL010 Nguồn 12v10a LB Nguồn 12v10a LB 12T Vui lòng liên hệ 110,000 đ
HTL016 Nguồn 12v20a LB Nguồn 12v20a LB 12T Vui lòng liên hệ 160,000 đ
HTL017 Nguồn mỏng 12V20A Chengliang Nguồn mỏng 12V20A Chengliang 24T Vui lòng liên hệ 215,000 đ
HTL028 Nguồn 12v40a LB Nguồn 12v40a LB 12T Vui lòng liên hệ 290,000 đ
HTL10003 Nguồn chống nước HQ 12V25 HC BH: 12th Nguồn chống nước HQ 12V25 HC BH: 12th 12T Vui lòng liên hệ 800,000 đ
HTL1011 Nguồn 12V33a ngoài trời Tyler FY BH: 24th Nguồn 12V33a ngoài trời Tyler FY BH: 24th 24T Vui lòng liên hệ 160,000 đ