SIÊU BÁN THÁNG 3 CHỈ TRỌNG  7 NHANH TAY MUA HÀNG

Khi mua hóa đơn từ 1 triệu chứng giảm ngay 50k - Hóa đơn từ 2 triệu giảm ngay 100k
Áp dụng từ 13.03.2022 -  19 .03.2022.

Tích điểm xu hướng cho khách hàng từ